Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist.

Säker trafik med cykel och moped

Tillsammans med flera myndigheter och andra aktörer har Trafikverket tagit fram en gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018. Syftet är att försöka förstå och hantera utmaningen att öka säkerheten för både cyklister och mopedister.

I arbetet för Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken – behöver vi genomföra insatser som gör det säkert att cykla och åka moped.

Gemensam inriktning som verktyg för ökad trafiksäkerhet

Inriktningen utgör ett hjälpmedel i verksamhetsplaneringen för statliga myndigheter, kommuner och organisationer inom området. Förhoppningen är att den gemensamma inriktningen ska tjäna som kunskaps- och inspirationskälla för olika myndigheter och aktörer som vill arbeta för säker vägtrafik för både cykel och moped.

Ökad och säker cykling bidrar till bättre hälsa

Att cykla är bra för hälsan, miljön, ekonomin och samhället. Cykeltrafiken är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Ökad cykling bidrar till minskad påverkan på miljö och klimat. Samtidigt är det viktigt att cykeltrafiken är säker för att vara långsiktigt hållbar. I dag utgör cyklister nästan hälften av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken i Sverige.

Prioriteringar för ökad säkerhet

Det är viktigt att både förebygga olyckor och att lindra konsekvenserna av en olycka, ifall den trots allt skulle inträffa. I dag delar cyklar och moped klass II på samma del av vägen. Åtgärder för säkrare cykling har därför oftast också en positiv effekt på säkerheten för mopedister klass II.

Prioriterade insatsområden för ökad säkerhet för cykel och moped:

  • säker infrastruktur
  • drift och underhåll med god kvalitet
  • säkra cyklar och mopeder
  • säkra personbilar och tunga fordon
  • ökad användning av hjälm och annan skyddsutrustning
  • beteendepåverkande insatser.