Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetsmål och indikatorer

Som ett steg på vägen för att nå Nollvisionen finns etappmål till år 2020. Hur långt vi har nått följs årligen upp genom olika indikatorer. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Riksdagen antog i maj 2009 regeringens proposition (2008/2009:93) om nya etappmål till år 2020 och en modell för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. År 2020 ska högst 220 personer omkomma och 4 100 skadas allvarligt i vägtrafiken.

Etappmålet innebär att antalet dödade i trafiken minst bör halveras mellan perioden 2007 och 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020 och att antalet allvarligt skadade ska reduceras med en fjärdedel under samma period.

Målstyrning med hjälp av indikatorer

I trafiksäkerhetsarbetet används ett system för målstyrning. Målstyrningen bygger på mätning och uppföljning av trafiksäkerhetsindikatorer där varje indikator har ett eget mål som ska uppnås till år 2020. Genom att nå målen för de olika indikatorerna kommer det beslutade etappmålet att kunna nås. För att nå etappmålet 2020 följer vi dessa indikatorer:

 • Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät
 • Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät
 • Nykter trafik
 • Bältesanvändning
 • Hjälmanvändning
 • Säkra personbilar
 • Ökad regelefterlevnad bland motorcyklister
 • Säkra statliga vägar
 • Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
 • Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort
 • Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med ISO 39001

Vilka åtgärder kan du eller din organisation bidra med?

Du och din organisation kan bidra till ökad trafiksäkerhet genom att koppla era egna insatser till en eller flera av indikatorerna, sätta upp mål för dessa och göra årliga uppföljningar.