Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regionala Anläggningsdagar 2018

De regionala anläggningsdagarna anordnades i Göteborg, Luleå, Stockholm, Malmö och Gävle mellan den 31 januari och 14 februari.

Anläggningsdagarna är en del i Anläggningsforum, ett branschforum som bedrivs av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen. På dessa dagar träffas beställare, entreprenörer och konsulter för att diskutera frågor som är angelägna för branschen. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för byggande och förvaltning av en väl fungerande transportinfrastruktur.

Årets anläggningsdagar innehöll ett antal workshops. Syftet med dessa var att skapa engagemang. Workshoparna begränsades till ämnen som regionerna själva såg som angelägna och det var de själva som tagit fram exemplen. De ämnen de valde var följande:

Göteborg: Produktivitet och psykosocial arbetsmiljö
Luleå: Produktivitet och Social hållbarhet med fokus på etik och moral samt jämställdhet
Stockholm: Samverkan, Arbetsmiljö/säkerhet
Malmö: Samverkan
Gävle: Samverkan och Social hållbarhet

Kompetens- och resursförsörjning diskuterades i workshopform på samtliga orter.

Resultaten från workshoparna ska nu de regionala grupperna arbeta vidare med på de regionala anläggningsforumen under året.