Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Kostnadsdrivande krav

I samarbetet mellan Trafikverket och Sveriges Byggindustrier har frågan om ”Kostnadsdrivande krav i upphandlad verksamhet” diskuterats. En viktig del är att se över de krav som ger kostnadsökningar och som inte står i proportion till uppnådd nytta.

En arbetsgrupp bildades under sommaren 2013 med uppgift att identifiera ett antal kostnadsdrivande krav och föreslå åtgärder för att minimera dessa på såväl kort som lång sikt. Arbetsgruppens arbete resulterade i en rapport "Branschsamarbete Trafikverket- Sveriges Byggindustrier, BI Kostnadsdrivande krav i upphandlad verksamhet – en rapport" som presenterades vid Anläggningsdagen i mars 2014.

Under våren 2014 beslutades att med utgångspunkt från rapporten utarbeta en handlingsplan avseende "Kostnadsdrivande krav i upphandlad verksamhet." Samtidigt så vidgades arbetet med att även innefatta Svenska Teknik & Designföretagen, STD.

Handlingsplanen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av följande deltagare:

 • Mats Karlsson, Trafikverket
 • Eva Nordberg, Trafikverket
 • Christian Werner, SKANSKA
 • Carina Angarth, NCC
 • Bo Kednert, PEAB
 • Håkan Sandstedt, Ramböll

Handlingsplanen har ett antal aktiviteter som omfattar perioden 2014 – 2016. Pågående aktiviteter är

 • Praxis för eventuella avsteg från AB04, ABT06 och ABK 09.
 • Minimering av riskkostnad i projekt.
 • Minimering av riskkostnad i entreprenader.
 • Åtgärdsprogram för att höja leveranskvaliteten i projekteringsuppdrag.
 • Leveransprodukter.