Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Branschsamarbete för arbetsmiljöfrågor

"Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen" är ett projekt som Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen driver. Syftet är att nå visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Överenskommelsen "Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen" presenterades och undertecknades på Anläggningsdagen 2014.

Avsiktsförklaringen och tillhörande handlingsplan formades ur det stora underlaget med förslag som samlades in vid Arbetsmiljöforum och Stand down, två stora arrangemang som genomfördes under Trafikverkets säkerhetsår 2013-2014. Handlingsplanen omfattar 16 aktiviteter inom områdena Säkerhetskultur, Gemensamma arbetssätt samt Kontrakt och uppföljning.

Projektet "Tillsammans mot 0 olyckor" har drivits i samarbete mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier (BI) och Svenska Teknik&Designföretagen(STD). Syftet var att tillsammans ta ett första avgörande steg framåt med sikte mot visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Sammanfattning av arbete och resultat kan nu läsas här på Trafikverkets, på BI:s och STD-företagens webbplatser för respektive aktiviteter som organisationerna haft huvudansvaret för att driva. Länkar finns även mellan sidorna för åtkomst till samtliga resultat.

Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch!

God säkerhetskultur med aktivt ledar- och medarbetarskap
Den omhändertagande säkerhetskulturen
Arbetsmiljön i fokus på alla kontraaktuella möten
Tydlig ansvarsfördelning
Introduktionspaket
God arbetsmiljö lönar sig
Premiera god säkerhetskultur
Stand down

Proaktiva gemensamma arbetssätt och aktiv riskhantering
Enhetlig uppföljning av arbetsmiljöolyckor
Riskhantering i fokus
Arbete i trafikerad miljö
Erfarenhetsutbyte mellan BAS-P och BAS-U
Arbetsmiljö i BIM
Arbetsmiljökörkort
Skyltning - En säker arbetsplats

Tydliga kontraktskrav och uppföljning
Systematisk leverantörsuppföljning
Tydligare kontraktskrav

Vår gemensamma avsiktsförklaring är:

"Vid utgången av 2016 ska vi tillsammans ha genomfört denna handlingsplan som vi starkt tror kommer bidra på vägen mot vår gemensamma 0-vision."

Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch!