Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Initiativ inom JBS

Här kan du läsa om initiativen Tillsammans för tåg i tid, Marknadsanpassad planering av kapacitet och Stärkt branschsamverkan.

TTT – Tillsammans för tåg i tid

Tillsammans för tåg i tid är ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer, i syfte att öka punktligheten och stärka förtroendet för järnvägen. Arbetet för att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt, och görs synligt och transparent. Varje år utvärderar vi arbetet och redovisar resultatet på en resultatkonferens. De parter som deltar i samarbetet är Jernhusen, Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain och Trafikverket.
Läs mer om TTT

MPK – Marknadsanpassad planering av kapacitet

Marknadsanpassad planering av kapacitet handlar om att ta fram nya arbetssätt och verktyg för att frigöra och optimera järnvägens fulla kapacitet. Det vill vi åstadkomma genom att bland annat:

  • Optimera användningen av kapacitet, förbättra planeringen och öka flexibiliteten
  • Öka transparensen och sänka instegströskeln för nya aktörer
  • Öka delaktighet, kundinteraktion och självservice för tågbolag och entreprenörer
  • Göra Trafikverket mer effektivt, flexibelt och anpassningsbart till förändrade behov och marknadsförutsättningar

Läs mer om MPK

Stärkt branschsamverkan

Sedan 2015 är branschorganisationerna Näringslivets transportråd, Branschföreningen tågoperatörerna, Svensk kollektivtrafik och Föreningens Sveriges järnvägsentreprenörer samt Trafikverket samlade utifrån en gemensam ambition att stärka samverkan om planering av åtgärder och trafik. Målet är att skapa bättre förutsättningar för att bedriva våra verksamheter.

Stärkt branschsamverkan arbetar med fyra fokusområden:

  • Stärkt samverkan vid planering av infrastrukturåtgärder (underhållsplan och investeringar)
  • Strategisk dialog kapacitetstilldelning
  • Paraply, banarbeten (samverkan i revisionsplaneringen)
  • Förbättrad beskrivning av infrastrukturen (Järnvägsnätsbeskrivningen, funktionella krav).

Inriktningen för arbetet under perioden 20192020 ligger fortfarande på de ovan nämnda fyra fokusområdena. Till dessa har ett femte fokusområde kopplats utifrån de önskemål som branschen gett uttryck för, om ett behov av ett forum för en strategisk dialog runt införandet av ERTMS (European Rail Traffic Management System), ett EU-gemensamt signalsystem.

Arbetet med det femte fokusområdet har påbörjats och formerna för den strategiska dialogen om ERTMS och innehållet i denna kommer att sättas gemensamt med branschens olika företrädare under inledningen av 2019.

Underhållsplanen (länk till webbutiken)
Tågplanen
Järnvägsnätsbeskrivningen
ERTMS

Kompetensförsörjningsinitiativet

Hela järnvägsbranschen kommer att behöva många nya medarbetare de kommande åren. Ett gemensamt arbete för oss är att se över utbildningar, attrahera och informera om de många möjligheterna som finns inom järnvägsbranschen. Branschen har också samlat alla lediga jobb på ett gemensamt ställe, Järnvägsjobb, se länk nedan.
Järnvägsjobb (extern sida).

Titta in där och se om du hittar ett jobb eller en fort- och vidareutbildning för just dig!