Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Järnvägsbranschen vill samverka inom underhåll, punktlighet och planering

Sedan 90-talet har trafiken på järnväg ökat med 50 procent. Behovet av samverkan i järnvägsbranschen är större än någonsin, och allra störst är det inom områdena underhåll, punktlighet och planering. Det tyckte deltagarna på JBS resultatkonferens.

Ett 70-tal organisationer bildar JBS – Järnvägsbranschens samverkansforum. Forumet bildades 2016 och omfattar de samarbetsinitiativ som redan funnits sedan tidigare – TTT (Tillsammans för tåg i tid), MPK (marknadsanpassad planering av kapacitet) och Stärkt branschsamverkan. Nu har även områdena kultur kompetens, kommunikation, säkerhet och forskning utvecklats inom samarbetet.

– Det vi kan göra bättre tillsammans ska vi också göra tillsammans, sa Trafikverkets GD Lena Erixon i inledningen tillsammans med Green Cargos VD Jan Kilström.

Detta sammanfattar JBS uppdrag i några korta ord. Gemensamma åtgärder för punktlighet, planering av banarbeten och samarbete för ökad kapacitet – är några av resultaten som presenterades på första konferensen.

Att utveckla robusthet, kapacitet och punktlighet som är fokus för JBS tar tid. Små steg tas ändå hela tiden för att som målet är nå "konkreta resultat snabbare". När det gäller punktlighetsarbetet inom TTT så ser inte punktlighetssiffrorna ut att röra sig framåt. Men förbättringar görs. Och Jan Kilström tydliggjorde att målet ligger fast.

Nio av tio tåg kommer i tid

– Sedan 90-talet har trafiken på järnväg ökat med 50 procent. Detta på befintlig anläggning. Ändå så kommer nio av tio tåg i tid. Men vi är inte nöjda med detta och arbetar vidare mot 95 % punktlighet 2020. Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är en grundförutsättning för förtroendet för järnvägen, förklarade Jan Kilström.

Några av de resultat som TTT redovisade under resultatkonferensen är integrerad riskhantering på sju utvalda bangårdar 2016, stängsling, spårarbeten, anpassningar i tidtabellerna till exempel.

Genom Stärkt branschsamverkan har samarbetet vid infrastrukturåtgärder förbättrats, årsklocka för tågplaneprocessen har uppdaterats med strategisk dialog och beskrivningen av infrastrukturen har ökat för bättre transparens.

På konferensen deltog också två röster från kundleden – Per Bondemark från Näringslivets transportråd och Christina Axelsson från Resenärsforum. Och siffror från SJ visade att de som sällan åker tåg tror att punktligheten faktiskt är ännu sämre än vad den är i verkligheten.

– Det finns en vilja och positiv inställning till samarbete på ett ännu tydligare sätt än tidigare. Jag tycker att det märktes under konferensen. Nu jobbar vi vidare och växlar upp arbetet med åtgärder som ska öka kvaliteten i järnvägssystemet, säger Elisabet Spross, utredningsledare på Trafikverket och samordningsansvarig inom TTT.