Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Helena Leufstadius

Samverkan ger konkreta lösningar för järnvägen

För Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik, är det självklart att vara en del av forumet, inte minst för att kunna lyfta medlemmarnas regionala järnvägsfrågor och sätta punktligheten i fokus.

–  Hela järnvägen handlar om systemtänk. Det går inte att utveckla järnvägen var för sig, alla parterna måste samverka. Styrkan i JBS är att vi tar med oss våra olika perspektiv och prioriteringar in i styrelserummet. Vi är inte alltid överens om vägen dit men får en möjlighet att lösa problemen tillsammans, säger Helena Leufstadius som sitter i JBS styrelse. Där finns även en plats som växlar mellan Svensk Kollektivtrafiks tre största medlemmar, Skånetrafiken, Västtrafik och Trafikförvaltningen SLL.

Viktigt med regionala järnvägstrafiken

Svensk Kollektivtrafik arbetar med att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. Medlemmarna är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen och deras resenärer står för 86 procent av persontågsresorna i Sverige. Därför är det viktigt att den regionala järnvägstrafiken inte nedprioriteras i arbetet med järnvägsfrågor.

–  Det behövs tydliga, transparenta spelregler när kapaciteten inte räcker till och detta är något som vi lyfter fram i samarbetet med JBS. Det behövs även framförhållning och det är viktigt för oss att säkerställa att det inte bara handlar om godstrafik och fjärrtåg. En viktig fråga för oss är utbyggnaden av regionaltågstrafiken, som är avgörande för utvecklingen mot större arbetsmarknadsregioner. Kapacitetsbristen på järnvägsnätet riskerar att stoppa utvecklingen, vilket leder till sämre punktlighet för resenärerna, svagare ekonomisk utveckling för Sverige och långsammare omställning till mer hållbart resande. Genom att satsa på regionaltågstrafik går det att öka tillväxten och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Storsatsning på punktlighet

Resultatet i resenärsundersökningen Kollektivtrafikbarometern är entydigt: den viktigaste frågan för ökad nöjdhet är att öka resenärernas förtroende för punktligheten på järnvägen. På JBS senaste resultatkonferens konstaterades det att samarbetet gör nytta men att punktlighetsmålet om 95 procent till år 2020 inte kommer att nås. JBS har ett punktlighetsprojekt: TTT, Tillsammans för Tåg i Tid. Helena var en av de som talade på konferensen och betonade vikten av att projektet måste leda till konkreta resultat.

JBS styrelse beslutade därefter att göra ett rejält omtag med fokus på genomförande, mätning av effekter och uppföljning av resultatet. En ny exekutiv ledningsgrupp har tillsatts för TTT och nu finns stora förhoppningar att arbetet med punktligheten ska kunna bli mer snabbfotat och nå bättre effekt.

–  Arbetet i TTT är en framgångsfaktor. Punktligheten är en av de största utmaningarna i den regionala tågtrafiken, med 218 miljoner resor per år. Svensk Kollektivtrafiks roll är att få våra medlemmar att fokusera på sin del i punktlighetsarbetet. Därför har vi förstärkt vår organisation med tågstrategen Caj Rönnbäck från UL som kommer att ansvara för den nationella samordningen tillsammans med utsedda regionala punktlighetssamordnare, berättar Helena Leufstadius.

Här är alla i JBS styrelse