Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Produktivitet och innovation

Trafikverkets nationella plan sträcker sig fram till 2025 och med nuvarande prisutveckling krävs det en årlig produktivitets-förbättring på 2–3 procent för att genomföra det som finns med i planen. För att uppnå detta måste alla parter samarbeta.

Trafikverket, Sveriges byggindustrier (BI) och Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) har tillsammans gjort ett gemensamt ställningstagande där man ställt sig bakom att genomföra den grundläggande inriktningen i Produktivitetskommitténs rapport och de åtaganden och skyldigheter som detta medför för respektive aktörer.

Man är eniga om att man är beroende av varandra i det gemensamma förändringsarbetet vilket ställer krav på parterna att ta ansvar för att driva den gemensamma inriktningen och visa tolerans, öppenhet och tydlighet i sina relationer utifrån sina roller och sitt ansvar.

Trafikverkets åtagande

 • Utveckling av ett mer affärsmässigt förhållningssätt som beställare och genom detta ökad förståelse för hur valet av affärsform påverkar leverantörerna, marknaden och kostnaderna för svensk infrastruktur.
 • Övergång till att upphandla mer i termer av egenskap och funktion för att stimulera och öka möjligheterna till nytänkande och innovation.
 • Utveckling av formerna för beställarens uppgift och ansvar vid leveransuppföljning.
 • Uppföljning och analyser av resultaten av de affärsmodeller vi använder.

Leverantörernas åtaganden

 • Utveckla sin förmåga att hantera ett större åtagande och ta ett fullständigt ansvar i utredning, projektering och/eller produktion.
 • Genom deltagandet i processen bidra till att åstadkomma förutsättningar för en rimlig riskfördelning, utveckling och användning av krav på egenskap och funktion samt möjligheter till alternativa lösningar och seriell produktion.
 • Vara innovativa och ansvarsfullt ta vara på de möjligheter som ett kravställande på egenskap och funktion medför för kund, brukare samt framtida förvaltning.
 • Utveckla en egenkontroll som säkerställer verifiering av krav ställda på tjänst och/eller produkt.Utnyttja sina resurser effektivare.

Till detta ska läggas gemensamma åtaganden som delas av Trafikverket och anläggningsbranschen:

Ha respekt för:

 • De begränsningar som följer av lagstiftning för fysisk planering och miljöhänsyn.
 • Att det kan finnas systemmässiga låsningar bland annat i gränssnittet mellan anläggning/fordon/trafikant/.
 • Varandras kunnande och använda den gemensamma kompetensen på ett så kreativt och effektivt sätt som möjligt.

Verka för:

 • Lösningar och metoder som medför rimliga planerade störningar i befintligt transportsystem.
 • Hög säkerhet i produktionsfasen.
 • En hållbar utveckling inom anläggningsområdet.