Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Allmänna tekniska beskrivningar

ATB:erna har ersatts med dokumenten TK (Tekniska Krav), TR (Tekniska Råd) samt AMA.

Krav- och rådsdokumenten ingår i Trafikverkets ledningssystem och hämtas från dokumentcenter. Välj dokumenttyp Krav eller Råd eller sök på dokumentID för att hitta det dokument du söker.

Dokumentcenter

ATB innehåller de allmänna tekniska kraven för broar, vägkonstruktioner, tunnlar samt vägutrustning (trafiklednings- och vägskyddsanordningar). De kompletteras sedan med objektspecifika tekniska beskrivningar för respektive objekt.

ATB:erna har ersatts med dokumenten TK (Tekniska Krav), TR (Tekniska Råd) samt AMA. ATB Väg ersattes 2008 med TK Väg. Bro 2004 och Brounderhåll 2006 ersattes 2009 med TK Bro och TK Brounderhåll. Se skrivelse om övergångsregler på sidan Tekniska krav och råd.

De dokument TK (Tekniska krav) samt TR (Tekniska råd) som inte finns i Dokumentcenter når du via sidan Tekniska krav och råd.

Tekniska krav och råd