Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ATB – Bro 2004

Bro 2004 innehåller Vägverkets krav på broar.

Krav- och rådsdokumenten ingår i Trafikverkets ledningssystem och hämtas från dokumentcenter. Välj dokumenttyp Krav eller Råd eller sök på dokumentID för att hitta det dokument du söker.

Dokumentcenter

Samtliga Allmänna tekniska beskrivningar (ATB) är ersatta av senare utgivna beskrivningar med andra beteckningar som till exempel TK, TRVK eller TDOK.

Denna publikation upphör att gälla den 1 juli 2009. Publikationen får dock tillämpas för entreprenader som redan är upphandlade.  Se nedanstående beslut

Beslut; Allmänna tekniska beskrivningar för broar (pdf-fil, 309 kB, öppnas i nytt fönster)

Den används som underlag vid upphandling av byggande och förbättring av broar. För varje bro kompletteras kraven i Bro 2004 med krav som är specifika för respektive broläge.

Bro 2004 Supplement nr 2 med tillhörande dokument hittar du i menyn.

Om det förekommer skillnader mellan webbutgåvan och motsvarande tryckta gäller den senaste tryckta utgåvan.

I ATB Tunnel 2004 hänvisas till publikation 2004:128, "Emissioner i tunnlar - Beräkningsprogram med handledning" under kapitel 5.2.2. Dokument avseende detta beräkningsprogram finns att nå under rubriken 'Tunnel' på sidan nedan.
Bro och tunnel - dokument

Alla dokument öppnas i nytt fönster.