Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Allmänna tekniska beskrivningar (ATB) – Bro 2004

Bro 2004 innehåller Vägverkets krav på broar. Alla dokument på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Alla ATB är ersatta av senare utgivna beskrivningar med beteckningar som TK, TRVK eller TDOK. Krav- och rådsdokument hämtar du via länken "Trafikverkets styrande dokument". Välj dokumenttyp Krav eller Råd eller sök på dokumentID för att hitta det dokument du söker.

Denna publikation upphör att gälla den 1 juli 2009. Publikationen får dock tillämpas för entreprenader som redan är upphandlade.  Se nedanstående beslut
Beslut; Allmänna tekniska beskrivningar för broar (pdf-fil, 309 kB, öppnas i nytt fönster)

Den används som underlag vid upphandling av byggande och förbättring av broar. För varje bro kompletteras kraven i Bro 2004 med krav som är specifika för respektive broläge.

Om det förekommer skillnader mellan webbutgåvan och motsvarande tryckta gäller den senaste tryckta utgåvan.

I ATB Tunnel 2004 hänvisas till publikation 2004:128, "Emissioner i tunnlar – Beräkningsprogram med handledning" under kapitel 5.2.2. Dokument om detta beräkningsprogram når du via länken "Bro och tunnel – dokument".