Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell plan för bevarandevärda broar

Syftet med planen för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla broar ur ett nationellt perspektiv är att peka ut de bevarandevärda broarna utifrån i första hand ett kulturhistoriskt synsätt. Planen har utarbetats med två inventeringar som grund.

Publikation

Vägverket inventerade stenvalvbroar i slutet av 1950-talet, i samråd med Riksantikvarieämbetet. Inventeringen gjordes av f.d. öiö Rudolf Kolm och avrapporterades 1963.

I slutet av 1990-talet inventerade Banverket och Vägverket tillsammans sina broar från industriåldern. Denna inventering gjordes av Bengt Spade och Sven-Olof Ahlberg och avrapporterades i FoU-projektet ”Våra broar – en kulturskatt, etapp 1”. Riksantikvarieämbetet ingick i den referensgrupp som följde arbetet.

Publikationen finns att beställa eller ladda ner i webbutiken.

Nationell plan för bevarandevärda broar (Webbutiken)

Bilagor

Brev till Vägverkets regioner (pdf-fil, 42 kB)

Bilaga

Förteckning arbetsgrupp (pdf-fil, 26 kB)

Brev till Riksantikvarieämbetet (pdf-fil, 41 kB)

Brev till Länsantikvarieämbetet (pdf-fil, 28 kB)

Bilaga A

Förteckning över bevarandevärda broar (pdf-fil, 185 kB)

Bilaga B Brokatalog

Region VM (pdf-fil, 2 MB)

Region VMN (pdf-fil, 1 MB)

Region VN (pdf-fil, 1 MB)

Region VSK (pdf-fil, 8 MB)

Region VST (pdf-fil, 643 kB)

Region VSÖ (pdf-fil, 4 MB)

Region VVÄ (pdf-fil, 4 MB)

Foton är tagna av anställda på Vägverket (nuvarande Trafikverket) samt av Bengt Spade och Sven-Olof Ahlberg. Dokumenten finns enbart digitalt.