Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Versionshistorik

PMS Objekt versionhistorik

Dessa förändringar sedan version 4.2:

 • Stöd för kraven som ställs i TRVK Väg.
 • Trafikberäkningen utökad med nya korrigeringsfaktorer för beräkning av Bjust då detta krävs.
 • Samtliga vintrar till och med säsongen 2011/2012 nu i VViS databasen.
 • Stöd för nya beräkningsregler vid byggande på lösa sedimentära jordarter. Detta gäller både materialval samt beräkning och utvärdering av resultat.
 • Samtliga säsonger beräknas vid tjällyftsberäknnigen, dimensionerande säsong är den som ger störst tjällyft.
 • Stöd för bedömning av maximalt tjäldjup, möjligt att lägga på en korrigeringsfaktor.
 • TRVK Väg samt TRVR Väg i PDF-format installares tillsammans med programmet. Dessa finns under menyvalet Dokument.
 • Stöd för DK1 dimensionering. Observera att denna är under utvecklande.

Dessa förändringar finns i version 4.0.2:

 • Utökad funktionalitet med avancerade bärighetsberäkningar för nybyggnad.
 • Tjälberäkningsmodulen är utökad med komplett information om VViS stationerna samt fler temperaturfiler.
 • Engelskt språkalternativ .
 • Körs på .NET Framwork plattformen

Dessa förändringar finns i version 3.1.0:

 • Grusvägsöverbyggnad kan endast användas om avancerat läge är aktiverat .
 • Rättning av fel beräkning av tjällyft vid dubbla terrasser .
 • Rättning av fel beräkning av kostnads- och volymberäkning

Dessa saker har tillkommit i version 3.0.2:

 • Möjlighet att ha flera fönster öppna samtidigt.
 • Länkning till dokument t.ex. ATB Väg av typerna pdf, doc, xls och exe.
 • Begränsningar vid val län-klimatzon.
 • Geometri för avsnitt som påverkar volym och kostnadsberäkningen.

Trafikberäkning

 • All funktionalitet finns på samma bild
 • Beräkning av passerad trafik

Konstruktioner, samtliga

 • Namnbyte av dimensionera avsnitt till Konstruktionens uppbyggnad.
 • Summering av total överbyggnadstjocklek.
 • Möjlighet att ange två terrassnivåer.

Bärighetsberäkning

 • Möjlighet för användare att ändra värdet på FD.
 • Beräkning av terrasskriteriet kan ske på en eller två djup, övre- och nedre terrass.
 • Beräkning med axelspektra.
 • Beräkningen av töjningar i intervallet 40-75 visas i eget fönster.
 • Stöd för beräkning av cementöverbyggnader.

Tjälberäkning

 • Vid val av fil via karta visas namn, koordinater och säsong.

Fallviktsberäkning

 • Export av resultaten till tabseparerad textfil.
 • Formuläret har utökats så grafen och tabellen ryms.
 • Temperaturen visas för varje mätpunkt och information finns i hjälpen att ingen korrigering sker med avseende på temperatur.
 • Programmet stöder Dynatest FWD format F25, med ISO enheter och numeriskt format.

Volym och kostnadsberäkning

 • Möjlighet att utföra volym och kostnadsberäkning.

Egen överbyggnad/egna material

 • Menynvalet har fått ett nytt namn.
 • Möjlighet att kopiera värden för hel kolumn.
 • Egen klassning av terrassmaterial.
 • Lägga in egna bilder på egen överbyggnad.
 • Import/export av material.

Egendefinierade lagerföljder

 • Möjlighet finns att skapa egna lagerföljder som kan återanvändas tex som åtgärd.
 • Lagerföljder kan exporteras och importeras.'

Import/Export

 • Import från tidigare versioner utom version 1.0.0