Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godkännandeprocessen

Innan man bygger eller bygger om en järnväg måste man utreda anläggningens utseende och uppbyggnad mycket noggrant. Det krävs också ett godkännande av att anläggningen stämmer med europeiska och nationella krav.

Godkännandet av en järnvägsanläggning sker genom den så kallade godkännandeprocessen. Den innebär att vi måste meddela eller söka godkännande hos Transportstyrelsen för alla ändringar vi vill göra i anläggningen.

Ursprunget till godkännandeprocessen är en önskan att förena järnvägssystemen inom EU och att upprätthålla en hög säkerhet och en gemensam standard. Vi har även nationella krav att följa, så kallat nationellt godkännande. Kraven för uppfyllande av Europeiska kraven, det så kallade harmoniserande godkännandet, samt för det nationella godkännandet är inskrivet i järnvägslagen 2004:519. Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och de har upprättat en föreskrift, TSFS 2010:116, om godkännandeförfarandet samt en vägledning för godkännande, TS JV 2009:002.

Godkännandestödet stöttar investeringsprojekten på vägen till en godkänd anläggning. I våra ansvarsområden ingår också att kvalitetskontrollera och fastställda ansökningshandlingar, samråda med Transportstyrelsen och utveckla Trafikverkets verksamhet kring godkännandeprocessen. Dessutom ska vi hantera undantag från så kallade tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD).