Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godkännandestödet – järnvägsanläggning

Godkännandestödet är en funktion inom Trafikverket som hjälper till med processen för Transportstyrelsens godkännande av järnvägsanläggning.

Godkännandestödet stöder projektens arbete och kontrollerar handlingar som skickas vidare i processen. Det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan projektets, Godkännandestödets och Transportstyrelsens handläggare inom samma fråga. Det är Transportstyrelsen som slutligen godkänner och lämnar de tillstånd som är nödvändiga för byggnationen.

Eftersom processen för att ta fram handlingar är komplex, tar det relativt lång tid innan det finns godkända handlingar. Det kan ta 1-1,5 år innan detta förberedande arbete är slutfört. Det gäller därför att starta i tid, att planera arbetet väl och att känna till målet med arbetet. Det är inte lämpligt att ändra förutsättningarna under arbetets gång, eftersom detta kan leda till att mycket arbete måste göras.

Godkännandestödets huvudsakliga uppgifter är att

  • ge stöd till projekt främst inom Investering och Stora projekt
  • kvalitetskonytollera  och fastställa ansökningshandlingar
  • samråda med Transportstyrelsen
  • återföra erfarenheterhantera
  • utveckla godkännandeprocessen
  • ansvara för nätverket inom Trafikverket.