Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Handledningen för CSM RA beslutad. Gäller från 1 mars 2016

Handledningen för CSM RA (TDOK 2015:0478) är nu beslutad och gäller fr.o.m. 2016-03-01. Dokumentet finns publicerat internt på Trafikverket och går att efterfråga.

Trafikverkets riskramverk (direktiv, föreskrift och rutin) gäller alltid och när riskramverket tillämpas uppnås även syftet med CSM RA. Denna handledning är ett fördjupningsdokument som kan användas som stöd och kompetenshöjning och ska ses som ett komplement till riskramverket när det gäller ändringar som är säkerhetsrelaterade. CSM RA ställer inga krav på detaljtillämpning - det är syftet och principer som ska nås.

Syftet med denna handledning är att i detalj beskriva tillämpningen av kommissionens förordning, (EU) 402/2013 - Gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning (CSM RA).

Ytterligare ett syfte är att beskriva Trafikverkets gemensamma arbetssätt för riskhantering vid tillämpning av den gemensamma säkerhetsmetoden, fortsättningsvis benämnd CSM RA.

Handledningen beskriver Trafikverkets gemensamma tolkning av tillämpningen av förordningen relaterat till TDOK 2014:0308 - Trafikverkets riskhantering.

Frågor?

Kontakta Jan Björkström, Trafikverket. Se fliken Kontakta oss.