Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nationellt beslut om TSD-linjekategorier

Trafikverket har fattat ett nationellt beslut om TSD-linjekategorier för nybyggnad, ombyggnad eller modernisering.

Beslutet gäller för hela Trafikverkets järnvägsnät för konventionell trafik. Framtida banor för höghastighetstrafik omfattas inte av beslutet.

För delsystemet Infrastruktur gäller sedan 1 januari 2015 förordning (EU) 1299/2014. Det nationella beslutet anger vilka TSD-linjekategorier som ska tillämpas vid godkännande enligt TSD Infrastruktur. Vilka TSD-linjekategorier som ska tillämpas ska framgå av åtgärdsbeskrivningen för projektet. Om uppgift om TSD-linjekategorier saknas i åtgärdsbeskrivningen hämtas TSD-linjekategorier direkt från det nationella beslutet.

Pågående projekt med fastställda ställningstaganden för Transportstyrelsens godkännandeprocess för järnväg kan behöva uppdatera ställningstagandet med uppgifter om TSD-linjekategori. Kontakta Godkännandestödet vid frågor om revidering av ställningstagandet. Kontakta även Godkännandestödet om ert projekt enligt övergångsreglerna tillämpar tidigare gällande TSD Infrastruktur konventionell (2011/275/EU) eller TSD Infrastruktur höghastighet (2008/217/EG) och ni behöver beslut om TSD-linjekategorier.

Under våren 2017 fortsätter arbetet med att utveckla och fastställa arbetssättet med att tillämpa TSD-linjekategorier. Det sker huvudsakligen genom att arbeta om texter i befintliga styrande och stödjande dokument i samarbete med berörda. De dokument det handlar om är bland annat Åtgärdsbeskrivning, Anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ) samt Trafikverkets ställningstagande för Transportsstyrelsens godkännandeprocess.

Länk till beslut:

Beslut om TSD-linjekategorier för nybyggnad, ombyggnad eller modernisering, TRV 2016/112310 (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontakta 

Godkännandestödet vid frågor om hanteringen av TSD-linjekategorier

Susanne Wennberg, strategisk planerare nationell, för övergripande frågor om det nationella beslutet