Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

TSD-linjekategorier

TSD-linjekategorier baseras på EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet. Trafikverkets godkännandestöd hanterar undantag från dessa tekniska specifikationer för driftskompatibilitet - TSD.

Trafikverkets beslut om TSD-linjekategorier för nybyggnad, ombyggnad eller modernisering gäller för hela Trafikverkets järnvägsnät för konventionell trafik. Framtida banor för höghastighetstrafik omfattas inte av beslutet.

Syftet med de europeiska TSD-reglerna är att:

  • möjliggöra för tågen att kunna framföras mellan de europeiska länderna utan några tekniska problem
  • standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnader och öka konkurrenskraften
  • att minska transporternas miljöpåverkan.

 

Fakta

EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) anger tekniska regler för järnvägens delsystem. Exempel på delsystem är Energi, Infrastruktur och Rullande material.

En ”TSD” är en specifikation som antagits (EU-förordning) som delsystemen ska uppfylla för att ”väsentliga krav” och driftskompatibiliteten ska uppnås.

En TSD-linjekategori beskriver vilken slags trafik en linje ska vara driftskompatibel för, t ex passagerartåg som kör i 200 km/h, korta regionaltåg och godståg.

En TSD-linjekategori kan bestå av en eller en kombination av trafikkoder och TSD-linjekategorisering innebär:

  • Kategorierna anger miniminivåer på exempelvis profil och axellast som anläggningen ska godkännas emot efter om- och nybyggnad
  • Kraven utgör funktionskrav och ej konstruktionsvärden
  • Konstruktionsvärden måste dock befinna sig inom gränsvärdena för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna den färdigaställda anläggningen och att den därmed kan tas i bruk.