Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Signalställverk modell 65

På denna sida hittar du information om signalställverk modell 65. Det finns också dokument av olika slag, till exempel beslut och styrande dokument.

Signalställverk modell 65 är ett reläbaserat signalställverk som används för styrning och övervakning av driftplatser med konventionell signalering (ATC1 och ATC2). Förreglingen är uppbyggd med standardiserade reläsatser, så kallade logiksatser.

Det finns 29 signalställverk modell 65 i drift i Trafikverkets infrastruktur. Det är inte tänkt att byggas några nya signalställverk modell 65 men flertalet av de som är i drift beräknas att vara så under åtskilliga år framåt.

För mer information, se utredning av reinvesteringsbehovet för signalställverk 2011-09-02 v1.0, diarienummer: TRV 2010/65560, under rubriken dokument.

Av rapporten framgår bland annat att det är fortsatt lönsamt att underhålla signalställverk modell 65 istället för att byta ut dessa.

Leverantören av signalställverk modell 65 har lagt ned tillverkningen av många delar till signalställverket för flera år sedan. Därmed klassas mycket av materialet till signalställverket som försörjningskritiskt. Möjligheten att bygga ut signalställverk modell 65 är därför begränsad, se utgivna beslut för mer information. För att förbättra denna situation så pågår det vidareutvecklingsprojekt i Trafikverkets regi för att nytillverka komponenter eller delsystem. Se på sidorna vidareutveckling och tekniska meddelanden.

Aktuell dokumentation och annan information, i form av styrande och stödjande dokument, beslut, projekteringsunderlag finns på undersidor, se menyn.