Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drift och underhåll

Här finns information som vänder sig till underhållsentreprenörer och andra aktörer som arbetar med drift och underhåll för signalställverk modell 95.

Till exempel finns instruktioner som beskriver hur trasiga artiklar ska hanteras och vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp. Se Supportline Flyer, RMA-instruktion och felrapportblankett under rubriken dokument.

Ofelia

Ofelia är det system som ska användas för att registrera fel och störningar på Trafikverkets järnvägsinfrastrukturanläggningar. TDOK 2013:0143 Underhåll järnväg felrapportering beskriver vad ett fel är och hur felrapportering går till.

Den rutin som nu gäller för felrapportering och retur av reparenter går under benämningen ”RMA-process” och är beskriven nedan.

Exempel på felrapportering i Ofelia för fel som är relevanta för Ställverk 95:

  • Felaktiga utdelskort ska registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 95/Styr och kontroll/Utdel/koncentrator M95 (OCS). Välj sedan aktuell utdel och slutligen aktuell komponent.
  • Fel/låsning i förreglingsdator ska registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 95/Styr och kontroll/Förreglingsdator/RBC M95. Välj sedan aktuell komponent.
  • Fel/låsning i ELC ska registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 95/Styr och kontroll/ ELC (M95 slingstyrenhet för JZU840). Välj sedan aktuell transmissionstyp (opto eller koppar) och slutligen aktuell komponent.
  • Fel i JZU840 utdelar ska, då de styrs av ett Ställverk 95, registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 95/Styr och kontroll/Utdel/koncentrator M85 (JZU840). Välj sedan aktuell komponent. Vid transmissionsstörningar ska slingnummer och om möjligt mellan vilka KC slingan har delats anges som fritext.
  • Transmissionsstörningar i Gemini-tjänster som nyttjas av ställverk 95 ska felanmälas till ICT’s Nätövervakningscentral ”NOC” som har telefonnummer 960-4010 (026-14 40 10) samt felanmälas i Ofelia. Felrapporten i Ofelia ska innehålla referens till motsvarande ärende i ICT’s ärendehanteringssystem ”Ärling”  och vice versa.

I samband med felrapportering är det också mycket viktigt att fylla i Bombardiers felrapportblankett för att det ska vara möjligt att följa upp de fel som inträffar.

Rutin för felrapportering och retur av reparenter

Rutinen för felrapportering och retur av reparenter går under benämningen "RMA-process". Rutinen innebär att allt reparabelt material till signalställverk modell 85 och 95, som är tillverkat av Bombardier, ska returneras tillsammans med deras nya felrapportblankett för RMA-processen, se instruktion och felrapportblankett under rubriken dokument.

Till skillnad mot den tidigare rutinen krävs nu att felrapporten fylls i elektroniskt och skickas med e-post till Supportline för begäran av RMA-nummer. Nytt är också att reparenterna ska skickas direkt till Bombardier Transportation Repair Center. Materialservice står för frakten av reparenter.

Systemrelaterade avvikelser och problem hanteras på samma sätt som tidigare, vilket framgår av instruktionen för RMA-processen.

Tänk också på att ge Bombardier återkoppling på felrapportsvaren för de systemrelaterade avvikelserna. Återkopplingen är viktig för både bra och dåliga åtgärdsförslag för att Bombardier ska kunna förbättra sin support.

Regler för användning av mobiltelefoner

Förbudet att använda mobiltelefoner i teknikhus och andra teknikutrymmen för signalställverk modell 85 och 95 har ifrågasatts. Bombardier hävdar nu att totalt förbud inte behöver tillämpas. Däremot ska man inte använda mobiltelefoner i omedelbar närhet (<1m) av signalteknisk utrustning.

Oskärmad utrustning (ej skåpmonterad) är känsligast för strålning från mobiltelefoner och andra radiosändare. Exempel på sådan utrustning är utdelssystemet till modell 85 (JZU840) som i regel saknar skåpmontage. Utdelssystemet till modell 95 (OCS950) monteras alltid i skåp och är därmed mindre känslig för strålning, förutsatt att skåpdörrarna är stängda. Samma sak gäller också för centralenheterna (förreglingsdatorerna) till modell 85 och 95.

Testverktyg

Bombardier har utvecklat en ny version av Winoctest som kan installeras på moderna PC. Winoctest är ett verktyg för test av Bombardier Transportations utdelssystem OCS950 och JZU840. Se Bombardiers produktblad i dokumentlistan nedan för mer information. Utrustningen kan köpas direkt av Bombardier Transportation - kontakta SupportLine.

Systemdokumentation

Systemdokumentation från Bombardier hittas under IDA-ext/Dokument/Standarddokumentation Underlag/Signalanläggning/Signalställverk, RBC och linjeblockering/Ställverk 95/Drift och underhåll/Systemdokumentation. Mer information om behörighet till detta material hittas på huvudsidan för Ställverk 95.