Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Äldre nyheter om signalställverk

Här hittar du äldre nyheter från 2014 till april 2017.

2017-04-20 Projekteringshandböckerna för Ställverk 95 har uppdaterats och hittas på IDA-extern.

Handböckerna har fått en stor mängd uppdateringar och detaljerad information återfinns i dokumentens versionshistorik. En ny bilaga har tagits fram för att tydliggöra hur säkerhetsrelaterade förutsättningar (SRAC) ska hanteras och stängas av förprojektören.

2017-03-24 Ny version av dokumentet "Ställverk 95 – Godkända system och komponenter" har publicerats på IDA-extern.

En omfattande omarbetning och uppdatering har gjorts och dokumentet innehåller nu information om centralenheter, utdelssystem och ELC.

2017-03-15 En dokumentrelease har släppts för Ställverk 95 och SR3b systemversion 4.3.1. Följande dokument påverkas på IDA-extern.

Drift- och underhållsdokumentationen har uppdaterats med följande dokument:

  • Handbok för underhållsterminal. Uppdaterad med information om hur CSV-filer ska läsas i Excel.Systembeskrivning CBI2_BV. Uppdaterad mot SR3b v4.3.

Projektering, Systemdokumentation har uppdaterats med följande dokument:

  • PVI_CBSS_BV_ATC_L1_SR3b_4.3.1Systemsäkerhetsrapport M95 SR3b (v4.3.1)

Systemförvaltning, Säkerhetsrelaterade förutsättningar (SRAC) har uppdaterats med följande dokument:

  • Signalställverk modell 95 – Hantering av säkerhetsrelaterade förutsättningar CBSS_BV_ATC_L1-4.3.1

2017-02-13 Ett tekniskt meddelande för Ställverk 95 som beskriver justering av lampström för OCS950 har publicerats, se sidan Tekniska meddelanden.

2016-12-20 RMA-instruktionen som gäller för Ställverk 85 och 95 har uppdaterats på sidorna om Drift och underhåll under respektive modell av signalställverk. En rutin för reparation och test som gäller för Ställverk 85 har också publicerats på sidan Drift och underhåll.

Ett tekniskt meddelande som beskriver skyddsförbättringsfunktionen i Ställverk 85 har publicerats, se sidan Tekniska meddelanden.

Följande dokument från Bombardier gällande Ställverk 85 har publicerats på respektive sida om Drift och underhåll:

  • NES120035 2.1 Hantering av filer i CLT-2NIS160125 1.0 Hantering av filer i CLT-3NIS160108 1.0 Klockfunktionen i Ställverk 85NIS140048 1.0 Systemgenomgång

2016-10-24 ELC 1.5.1 har godkänts för användning Trafikverkets anläggningar efter avslutad erfarenhetsdrift. Dokumentet "Ställverk M95 - Godkända system och komponenter" som finns på IDA-extern beskriver mer ingående vilka versioner som är godkända.

Application Information för POINT-E har lagts upp på IDA-extern i ny version med information om EasySwitch-driv.

2016-09-30 Den granskningsrutin för anläggningsdata för Ställverk 95 (Stlv95-10-002) tillhandahålls inte längre utav Trafikverket. Rutinen har lämnats över till Bombardier för fortsatt förvaltning.

2016-09-15 En riktlinje för hantering av säkerhetsrelaterade förutsättningar (SRAC) med tillhörande bilaga som beskriver hur dessa kan stängas för CBSS_BV_ATC_L1-4.2 finns nu på IDA-extern.

2016-08-22 Exempel på signaltekniska funktionskrav för Signalställverk modell 95 har lagts upp på IDA-extern.

2016-06-23 Uppdaterade regelverk som berör projektering, besiktning och förvaltning av dokumentation.

Följande dokument har uppdaterats; TDOK 2014:0512, TDOK 2014:0590, TDOK 2014:0463, TDOK 2014:0373, TDOK 2014:0469, TDOK 2014:0492, TDOK 2014:0474, TDOK 2013:0631

Det regionala minibiblioteket för Signalställverk M85 hittas nu på IDA-extern.

2016-06-01 Ny version av TDOK 2014:0683, Ställverk 85 - Godkända system och komponenter, publicerad.

På grund av ny e-postadress till Bombardier har Supportline Flyer, RMA Instruktion och felrapportblankett uppdaterats.

2016-03-09 Dokumentation för Ställverk 85 har flyttats till datakällan IDA-extern och nytt tekniskt meddelande avseende Blockering av svansfällning för Ställverk 85 publicerat.

2016-02-23 Dokumentation för Ställverk 95 har flyttats till datakällan IDA-extern.

2015-10-30 Nytt anläggningsregister, manual för Flexidrive, manual för MDM-3/-4 och instruktion för strappning av modem till Ställverk 85 publicerat.

2015-02-17 Nytt beslut publicerat angående Ställverk 95 defaulttelegram för styrbara seriebaliser.

2014-12-22 Ny SupportLine Flyer, RMA-instruktion och felrapportblankett publicerade med anledning av adressändring.