Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Banarbete på natten, foto: Kenneth Hellman

Teknisk Säkerhetsstyrning, Banöverbyggnad

Teknisk säkerhetsstyrning är en metodik och systematik för nybyggnation, ändringar och ingrepp i bananläggningen.

Regelverket är baserat på den process och de arbetsmetoder som har används av signalverksamheten sedan år 2000. Signals process är i sin tur en anpassning av SS-EN 50126 och SS-EN 50129 för anläggningsprojekt.

Med arbete inom banöverbyggnad avses följande moment:

  • Framställning av banhandlingar
  • Kontroll av banhandlingar
  • Arbeten i bananläggning som är i bruk
  • Ibruktagandebesiktning
  • Kontrollbesiktning

Genom arbetssättet styrs följande:

  • Planering av respektive moment
  • Utförande av varje moment
  • Krav på behörighet eller kompetens för den som utför momentet
  • Dokumentation av momentet
  • Säkerhetsmedvetande

Arbetet med säkerhetsstyrning banteknik syftar till att säkerhetsmedvetandet hos den personal som hanterar bantekniska anläggningar ska vara på en hög nivå, även regler och normer ska anpassas till investerings-, drift- och underhållsverksamheten.
Säkerhetsstyrningen ska tillämpas inom Trafikverket av alla projekt som påverkar banöverbyggnaden vid nybyggnation, ändring och ingrepp.

En kort presentation av säkerhetsstyrningen finns framtagen. Du hittar den under rubriken informationsmaterial.