Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Signalställverk

Teknisk Säkerhetsstyrning, Signal

Teknisk Säkerhetsstyrning Signal (TSS) är ett metodiskt och systematiskt arbetssätt för att arbetet med signalanläggningar ska utföras på ett korrekt sätt.

I arbetet med signalanläggningar ingår följande moment

 • framställning av signalhandlingar
 • kontroll av signalhandlingar
 • arbeten i signalanläggningar som är i bruk
 • ibruktagandebesiktning
 • kontrollbesiktning

Genom arbetssättet styrs följande

 • planering av varje moment
 • utförande av varje moment
 • krav på behörighet och kompetens hos den som utför momentet
 • dokumentation av momentet

Säkerhetsmedvetande

Säkerhetsstyrning syftar till att den personal som hanterar signaltekniska anläggningar ska bibehålla säkerhetsmedvetandet på en hög nivå. Syftet är också att regler och normer för säkerhetsstyrning ska anpassas till drift- och underhållsverksamheten. Säkerhetsstyrningen ska tillämpas i alla projekt som bedrivs av:

 • anläggningsområden, driftområden och investering inom det signaltekniska området
 • entreprenörer som ansvarar för drift och underhåll av anläggningarna
 • konsulter som arbetar med nybyggnad och ändringar av signaltekniska anläggningar

Processbild