Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Digital projekthantering och BIM

Information som skapas ska återanvändas i alla skeden i produktionen och vidare i underhåll. Trafikverket utvecklar Digital Projekthantering och BIM inom investeringsverksamheten och kräver att all relevant information finns tillgänglig digitalt.

Trafikverket strävar mot ett gemensam arbetssätt som är oberoende av geografisk placering. Vi arbetar successivt med informationshantering och utvecklar ständigt möjligheter för att effektivt leda och styra investeringsprojekt i planering, projektering samt överlämnande till förvaltning.

Dokumenthantering sker på ett strukturerat och samordnat sätt som styrs av regelverk.

Informationsutbyte mellan olika aktörer sker på ett strukturerat och säkert sätt där enbart behöriga personer kan ta del av informationen.

Konsulter och entreprenörer benämns som leverantörer.