Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Revidering av mallar, publicering av ny mall och slopning av mall

Godkännandestödet informerar om revidering av mallar, publicering av ny mall samt slopning av mall.

TMALL 0016 Trafikverkets Ställningstagande för Transportstyrelsens Godkännandeprocess version 8.0

Uppdateringen är genomförd för att göra mallen tydligare och mer lättanvänd. Ställningstagandemallen har i denna revidering ändrats på följande punkter:

 • Tydligare skrivanvisningar och fler exempel på formuleringar/bilder
 • Tydligare uppdelning avseende redovisade förändringar för respektive teknikslag/delsystem.
 • Sammanslagning av Nationella säkerhetskomponenter och Driftkompatibilitetskomponenter
 • Förtydligande angående utveckling/modifiering av ny komponent/system

TMALL 0505 Ansökan om godkännande G3/G8 version 4.0

Mallen är kompletterad med fler exempel för att tydliggöra hur mallen ska fyllas i och lättare att använda. G3/G8 har i denna revidering ändrats på följande punkter:

 • Justerad instruktion som anger hur blanketten ska användas
 • Utvecklad tidplanen där det tydligare framgår vad som ska godkännas i respektive godkännandeetapp
 • Tillägg avseende viktiga funktioner i projektet
 • Tydliga indelningar för respektive teknikslag/delsystem
 • Förtydligande angående tider för leverans av respektive underlag till TS
 • ID-TS justerad baserat på TS angivna struktur i deras handledning samt Trafikverkets planerade struktur
 • Id anger vilken typ av dokument som avses
 • Hänvisningar till styrande dokument
 • Rådstext till olika dokumenttyper

NY TMALL 0971 Beslut anmälningsplikt föreligger ej version 1.0

Mallen ska användas endast vi de tillfällen anläggningsändringen inte kräver vare sig godkännande eller har anmälningsplikt. Dokumentet kombineras med fastställt ställningstagande och riskbedömning.

TMALL 0709 Anmält organ för Trafikverkets projekt XYZ

Mallen slopad eftersom informationen redan finns i ställningstagandet.