Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogad vintervägkorsar järnvägskorsning med dubbelbommar. Barrskog på andra sidan spåret. Foto: Olle Mornell

Alex, Automatic Level Crossing

Dagens vägskyddsanläggningar byggda i reläteknik fasas ut och ersätts av Alex. Den nya tekniken innebär ett förändrat arbetssätt.

Alex kommer att levereras av två leverantörer. Den som ska beställa en vägskyddsanläggning kontaktar Materialservice som sedan vidarebefordrar beställningen till en av leverantörerna. Av beställningen måste framgå hur anläggningen ska bestyckas och konfigureras så att rätt antal signaler och bomdriv etc. blir levererade i varje enskilt fall. Materialservice bestämmer i varje enskilt fall vilken leverantör som ska få leverera en vägskyddsanläggning.

Den viktigaste funktionen är givetvis att varna vägtrafikanter för passerande tåg. Alex har dock ett flertal förbättringar som inte finns i den äldre tekniken:

  • Förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder ("bomkjolar").
  • Ljudsignal anpassad till omgivningens behov.
  • Felutpekning – Loggfunktion, till exempel en trasig lampa eller bom.
  • Tvåsidig frånkoppling vid arbete.

För att säkra tillgång till produkten på lång sikt tecknar Trafikverket förvaltningsavtal med leverantörerna. Detta innebär att leverantören ansvarar för att produkten går att beställa även i framtiden samt satt det finns reservdelar till redan levererade system.

Alex uppbyggnad

Alex styrutrustning byggs i skåp med utrustningen åtkomlig från utsidan. Leverantören ska montera all materiel i skåpet, inklusive komponenter från tredje part anvisat materiel som Trafikverket har handlat upp i andra kontrakt. Exempel på funktioner som ska ingå:

  • Kraftanläggning, klimatanläggning
  • IP-nätverk
  • Styrsystem för signaler och bommar
  • Spårledningar för tågdetektion
  • Gränssnitt mot andra system

I Alex-produkten ingår även yttre objekt (bomdriv, bommar osv). Leverantören bestämmer hur dessa ska anslutas till styrutrustningen, det vill säga Trafikverket specificerar inget gränssnitt. Detta får som konsekvens att äldre produkter, exempelvis bomdriv inte blir kompatibla med en Alex-produkt. Inte heller är de två leverantörernas produkter kompatibla med varandra.

Trafikverket ansvarar för gränssnittet mot andra signalsystem (till exempel signalställverk).

När kommer Alex? 

Varje leverantör får i uppdrag att först ta fram fyra olika pilotanläggningar var. Dessa ska sedan vara i erfarenhetsdrift (dvs inkopplade "skarpt"). När erfarenhetsdriften är genomförd med godkänt resultat kan utrullningen av Alex börja vilket beräknas kunna ske från 2021.