Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hektor

Hektor är ett projekt som syftar till att ta fram en ny hinderdetektor.

En hinderdetektor kontrollerar om det finns ett hinder i plankorsningen, till exempel en bil som fått motorstopp. I så fall fullföljs inte bomfällningen. Eftersom bommarna inte är fällda lämnar vägskyddsanläggningen ett restriktivt signalbesked till tåget och föraren måste bromsa. När hindret är borta fortsätter bommarna till nedläget.

Den nuvarande lösningen med induktiva slingor i vägbanan finns i 80 plankorsningar. Denna utvecklades på 1980-talet och har nått sin tekniska livslängd vilket innebär att varken nya komponenter eller reservdelar finns att köpa. Att förse ytterligare plankorsningar med nuvarande teknik är därför inte möjligt.

Att reparera en felaktig slinga innebär risker för underhållspersonalen även om arbetet utförs med avstängt spår och med restriktioner för vägtrafiken. Till dess slingan är reparerad måste tågtrafiken framföras med restriktioner.

2013 upphandlade Trafikverket en ny produkt med högt monterade sensorer istället för slingorna. Produkten mötte inte ställda krav på tillgänglighet och Trafikverket hävde detta kontrakt.

Nu utvärderar projekt Hektor de lösningar som finns på marknaden idag och ser över kravspecifikationen inför en kommande ny upphandling.