Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett svart tåg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Finansiellt stöd till fordonsägare och tågoperatörer

Nu har 73 järnvägsfordon godkänts med installerad ERTMS-ombordutrustning av Transportstyrelsen. En stor del av kostnaderna kommer att täckas av beviljat EU-bidrag.

Svenska tågoperatörer och fordonsägare fick 2012 beviljat 80 miljoner kronor i stöd av EU. Av pengarna har 40 miljoner betalats ut som förskott. Stödet avsåg 121 fordon men bara 73 stycken byggdes om. Dessa är nu godkända av Transportstyrelsen och resterande bidrag kommer att utbetalas under 2017.

Fem ägare av järnvägsfordon, Green Cargo, SJ, Transitio, VR Track och Beacon Rail, ansökte om och beviljades EU-bidrag. Trafikverket samordnade ansökan och har haft ansvaret för ledning och koordinering av projektet.

Processen för att få ett järnvägsfordon fullständigt godkänt enligt europeiska lagar och regler är en stor utmaning. För att lyckas krävs både kunskap och erfarenhet hos alla inblandade parter.

EU-bidrag till 73 fordon

Kravet på fordonsägaren för att få behålla bidragspengarna är att fordonet har ett ERTMS-ombordsystem installerat och att det följer den gemensamma EU-standarden i TSD. När tiden var ute för installationerna i december 2015 hade 73 fordon gått igenom hela processen.

– Alla inblandade aktörer såsom de fem fordonsägarna, Trafikverket, Bombardier, Interfleet, Transportstyrelsen med flera, har genom utomordentligt bra samarbete bidragit till att vi till slut lyckades installera ERTMS på hela 73 fordon. Dessutom har alla fordonstyperna nu genomgått en komplett godkännandeprocess och erhållit permanent godkännande enligt TSD av Transportstyrelsen, säger projektledaren Sven-Håkan Nilsson, Trafikverket.

I projektet har nio olika fordonstyper förekommit. Dessa har nu fått ett typgodkännande av Transportstyrelsen. Först i mål var Green Cargo med modellerna Td-E och Rd-E samt SJ med Rc6-E. De följdes tätt av Beacon Rails T66 och VR-Tracks arbetsmaskin TKA7.

Ytterligare ett projekt med beviljat bidrag till ombordsystem

En ny bidragsansökan lämnades in i januari 2016 och var resultatet av ett stort gemensamt arbete mellan 13 svenska fordonsägare och Trafikverket.

Den svenska bidragsansökan fick beröm från EU för mycket god kvalitet. Arbetet har varit enormt omfattande med stora mängder dokument.

Ännu en gång har EU beviljat bidrag med ca 100 miljoner kronor för ERTMS ombordutrustning till sex svenska fordonsägare, nämligen Green Cargo, LKAB, Nordic Re-Finance, SJ, Skånetrafiken och Transitio. Totalt handlar det om uppgradering till Baseline 3 av 67 befintliga ERTMS-utrustade fordon och ERTMS-installation på 98 fordon med ATC.

–Vi är mycket glada att INEA och EU-kommissionen ser positivt på att vi i Sverige satsar på ERTMS och hjälper våra fordonsägare med finansieringen av ERTMS-ombordutrustning, säger Per Olof Lingwall, Nationell koordinator för TEN-T- och CEF-finansierade transportprojekt.

Ny ansökan i februari 2017 om EU-bidrag till ombordsystem

Nästa bidragsansökan lämnades in i februari 2017 med fem deltagande svenska fordonsägare och Trafikverket.

Ansökan avser installation av ERTMS på befintliga fordon från Green Cargo, LKAB, Skånetrafiken, Transitio och Östgötatrafiken.

– Arbetet med ansökan var en utmaning även denna gång och man ska inte underskatta de insatser som krävs för att få till en korrekt ansökan. Det formella har varit svettigt. Men det känns desto roligare, när allting är på plats, att vi faktiskt beviljas stöd och att systemen nu följer kraven, säger Sven-Håkan Nilsson.

Framgångarna med det finansiella stödet från EU har gett Trafikverket och svenska fordonsägare blodad tand. Nu går man vidare och ansöker om EU-bidrag för ytterligare 296 fordon och cirka 320 miljoner kronor i sökt bidrag. Denna gång för utrustning enligt Baseline 3 (SRS version 3.6). Det är den version som gäller för de kommande årens utveckling och utrullning av det nya signalsystemet i Europa. Utrustningen kommer att vara bakåtkompatibel, det vill säga den klarar allt som de äldre versionerna klarade och har dessutom en rad nya funktioner.

– Vi håller tummarna och hoppas än en gång på att EU-kommissionen beviljar bidrag till våra fordonsägare. Bidrag som så väl behövs eftersom det är en kostsam investering, säger Per Olof Lingwall,

EU ger bidrag till nytt ombordsystem med maximalt cirka 1,2 miljoner kronor för varje lok eller max 50 procent av kostnaden för installationen av ERTMS.

Bakgrund och fakta

ERTMS-utrustade fordon i kommersiell trafik har funnits i Sverige sedan Botniabanan öppnade i augusti 2010. Dessa fordon, bland andra Transitios Regina, Norrtågs Corradia och SJ:s RC6, har inledningsvis endast fått tillfälliga och tidsbegränsade säkerhetsgodkännanden av Transportstyrelsen. Samma sak gäller även för alla andra fordon som hittills utrustats med ERTMS i Sverige t.ex. Green Cargos Td- och Rd-lok.

Orsaken till detta är att tidigare versioner av installerade ERTMS ombordsystem inte har uppfyllt alla krav i TSD och följaktligen har de anlitade allmänna organen inte kunnat utfärda så kallade kontrollintyg som är nödvändiga för ett permanent godkännande.

Nu finns både godkända ombordsystem och fungerande processer för godkännande vilket gjort det möjligt för Transportstyrelsen att ge permanenta godkännanden för ERTMS-utrustade fordon.

TSD

TSD är en förkortning av Teknisk specifikation för driftskompatibilitet. För det nya signalsystemet ERTMS specificeras på EU-nivå en standard. Efter EU-beslut har sedan medlemsländerna att följa denna. Hittills har besluten omfattat strategiskt utpekade järnvägskorridorer men många länder väljer en nationell strategi för införandet för att slippa en situation med flera olika system i drift samtidigt. Sverige är ett av dessa länder. Sveriges Riksdag slog i Järnvägslagen 2004 fast att all investering och re-investering på järnvägen ska följa TSD. Med detta följer således att det nya signalsystemet efter hand ska införas i hela Sverige. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet. Det innebär att Trafikverket och leverantörer av signalsystem ska bevisa för Transportstyrelsen att TSD följs och att kraven på trafiksäkerhet uppfylls.