Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokförare i förarhytt utrustad med ERTMS.

Foto: Kenneth Hellman

Rapport belyser konsekvenser för järnvägsaktörer vid ERTMS-utrullningen

Inom samarbetsområdet Stärkt branschsamverkan har Trafikverket och järnvägsbranschen tagit ett initiativ att göra en kommersiell riskanalys där man tittar på konsekvenserna för järnvägsaktörer av ERTMS-utrullningen. Nu är första delen av analysen klar.

Under våren 2019 bestämdes att Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen skulle genomföra en kommersiell riskanalys för att få en djupare gemensam förståelse runt järnvägsbranschens och fordonsägarnas risker och konsekvenser i och med utrullningen av ERTMS i Sverige. Kravet idag är att varje fordonsägare själv behöver ordna finansieringen av ERTMS utrustning till sina fordon samt tillhörande godkännande processer. Analysen har gjorts av en oberoende extern part, Ramboll, och rapporten är nu tillgänglig att ta del av.

Riskanalysen sker i två faser och i första fasen har man fokuserat på direkta konsekvenser och risker för fordonsägare. Man har tittat på hur finansieringskravet påverkar fordonsägare, kostnader för att ha fordon ur trafik, indirekt påverkan på näringsliv och samhälle samt möjligheten att logistiskt lösa ombyggnationen genom leverantörer, verkstäder och processen för godkännande. Det har även genomförts djupstudier hos två olika fordonsägare som bedöms ha svårigheter att lösa finansieringen av ombordutrustningen. Slutligen har indirekta konsekvenser för järnvägen som transportslag bedömts på en övergripande nivå.

Fas två av analysen, som påbörjas efter årsskiftet 2019-2020, kommer att titta djupare på ett antal olika områden, bland annat påverkan på transportköpare, utrullning av ERTMS i storstadsmiljö, risker för störningar och problem vid utrullning och systemuppdateringar samt att man blickar ut i Europa på andra länder.