Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ITS – nationell strategi för intelligenta transportsystem

Den nationella ITS-strategin beskriver hur Sverige ska ta en ledande roll i utveckling och införande av innovativa transportlösningar till nytta för medborgare, industri och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Strategin omfattar alla aktörer som har ansvar för, intresse av eller agerar inom transportsystemet i Sverige, samt bygger på att de samverkar och bidrar med resurser utifrån sina särskilda ansvar och uppdrag.

För att nå visionen ”Leading the way by innovative transport solutions” för den nationella ITS-strategin har en gemensam inriktning för utveckling av förutsättningsskapande och prioriterade områden identifierats. Under arbetet med utveckling av ITS-strategin, som är ett komplement till ”Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS” (TRV 2013/65381), har prioriteringar gjorts och handlingsplaner tagits fram för tio prioriterade och tre förutsättningsskapande områden.

Den 4 september 2019 genomfördes resultatkonferensen för ITS handlingsplan. Du kan ladda ner presentationerna från dagen på sidan om konferensen nedan.