Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Den nationella ITS-strategin bygger på samverkan. Foto: William Perugini

Nationell strategi för intelligenta transportsystem (ITS)

Den nationella ITS-strategin beskriver hur Sverige ska ta en ledande roll i utvecklingen och införandet av innovativa transportlösningar som är till nytta för medborgare, industri och en hållbar samhällsutveckling.

ITS-strategin omfattar alla aktörer som har ansvar för, intresse av eller agerar inom transportsystemet i Sverige. Strategin bygger på samverkan och att alla bidrar med resurser utifrån sina särskilda ansvar och uppdrag.

Sju prioriterade och tre förutsättningsskapande områden

För att nå visionen ”Leading the way by innovative transport solutions” finns en gemensam inriktning. Som ett komplement till den nationella strategi och handlingsplanen för användning av ITS (TRV 2013/65381), finns handlingsplaner för sju prioriterade och tre förutsättningsskapande områden. Gemensamt för alla områden är att de ska ta tillvara på resurser och kompetenser inom näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. Trafikverket erbjuder forum för kunskapsdelning, informationsutbyte och rapportering.

Handbok om ITS-lösningar för väg

Handboken "ITS på väg" beskriver hur ITS kan användas och vilka effekter som kan uppnås inom vägtrafiken. Den ger också stöd i processen att införa ITS. För att komma till handboken, använd länken "Handboken om ITS-lösningar för väg" här nedan.