Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikskyltar med variabla hastigheter.

EasyWay – implementering av ITS i Europa

EasyWay syftar till att åstadkomma gemensamma servicenivåer och tjänster för ett harmoniserat tillhandahållande av intelligenta transportsystem, ITS, i Europa.

EasyWay består av två delar, korridorprojekt med fokus på harmoniserad implementering av ITS-tjänster och en Europeisk ITS-plattform med syftet att öka införandet av harmoniserade ITS-tjänster. Projekten som ligger under EasyWay-paraplyet är delfinansierade av EU via CEF transport, en finansieringsfond för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

När ITS-tjänster fungerar på ett liknande sätt i olika länder underlättar det för resenärer som rör sig över landsgränserna och transportörer som skickar gods inom Europa. Tjänsterna väntas bidra till minskad trängsel i trafiken, sparade liv och minskad miljöpåverkan från trafiken.

De viktigaste verktygen för att åstadkomma ett harmoniserat införande är gemensamma tjänster, riktlinjer för införande samt gemensam strategisk planering för framtida tjänster. Det är också viktigt att utvärdera såväl tjänsterna som de riktlinjer som tagits fram gemensamt. Dessa frågor hanteras inom de Europeiska plattformsprojekten och genom aktivt deltagande inom ITS området påverkar Trafikverket uppbyggnaden av ett europeiskt transportsystem. De gemensamma riktlinjer som tagits fram av EasyWay ska tillämpas i de projekt där Trafikverket får EU-stöd. I övrigt är de formellt sett frivilliga.

Totalt har som flest 27 länder i Europa deltagit i EasyWay med syftet att införa harmoniserade ITS-system och -tjänster. Inom korridorprojekten samarbetar regioner och länder för att införa tjänster längs utpekade stråk enligt de gemensamma riktlinjer som tagits fram och som länderna officiellt ställt sig bakom.

Arbetet behandlar följande områden:

 • Trafikinformation
 • Trafikledning
 • Godstransporter och logistik
 • ICT infrastruktur och informationsprotokollet DATEX II
 • Harmonisering av budskap på VMS (trafikinformationsskyltar)
 • Utvärdering

Sverige deltar nu i tre europeiska projekt inom ITS:

 • Trafikverket koordinerar korridorprojektet NEXT-ITS 2 där även Finland, Norge, Danmark och tre nordtyska delstater deltar.
 • Nordic Way där tjänster inom kooperativ ITS i fordon ska demonstreras i samarbete med vägmyndigheter i Finland, Norge och Danmark samt tungt deltagande från industrin.
 • EU-EIP, ITS plattformsprojekt för harmoniserad utveckling av ITS tjänster i Europa där 15 medlemsstater samt en del andra intressenter deltar.

Sverige deltar med delar av nedan projekt som bidragsgrundande verksamhet inom NEXT-ITS2 (2015-17):

 • Motorway Control System i Göteborg, reinvestering av MCS på E6 mellan Kallebäck och Åbro. Utveckling av det nya MCS systemet är baserad på specifikationer från Trafikverket.
 • Motorway Control System i Stockholm. Reinvestering av MCS och radar detektering på E4 Haga Norra- Haga Södra samt nyinvestering på E18 Universitetet-Bergshamra.
 • Utbyte till ny omställbar vägvisning på E4 vid Haga Södra i Stockholm baserade på diodteknik för att kunna hantera fler omledningssfall samt reducera behovet av underhåll.
 • Nytt system för körfältsignaler och övervakning. Trafikverket utvecklar ett nytt trafikledningssystem som kommer integreras i trafikledningscentraler som ett undersystem till NTS (LASSY projektet).
 • Ny it-plattform för infrastrukturanläggningar väg och spår som med en gemensam begrepps- och informationsmodell ska leverera enhetlig data till det övergripande trafikledningssystemet NTS (ANDA projektet).

Sverige har deltagit med nedan projekt som bidragsgrundande verksamhet inom NEXT-ITS (2013-15)

 • Implementering av 10 stycken vägväderstation längs E6 som mäter väder, väg och trafikförhållanden som visuellt kan bekräftas via kamera på trafikledningscentralen.
 • Uppdatering av rutiner för datainsamling och rapportering av vägarbeten och planerad pilot med automatisk rapportering via applikation.
 • Ökad datasäkerhet och koordination av olika datasystem på IT plattform i de fyra trafikledningscentralen i Sverige genom ny hårdvara, servrar och effektivare metoder att överföra data (Stress 2)
 • Utveckling av system i trafikledningscentraler som NTS, NTIS och Datex II noder till externa mottagare som förbättrar kvaliteten i informationsförsörjning för säkerhetsrelaterad och realtidsinformation.
 • Installation av 4 nya VMS i Göteborg och Stockholm som även förbättrar trafikinformation via internet som ökar tillgängligheten för användare.