Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

En kravspecifikation för alla behov

Arbetet med en gemensam kravspecifikation för ERTMS löper vidare. Det är många hänsyn som ska vägas in. Erfarenheter från fältet driver på. I slutet av året väntas en ny release.

Vad händer på Europeisk nivå? Vi pratade med Christer Löfving, strateg på Trafikverket. Han har också rollen som President ERTMS Users Group.

Christer Löfving
Christer Löfving, strateg på Trafikverket.

Vad gör ni i gruppen?

– I gruppen träffas företrädare från europiska infrastrukturhållare för att lägga ut en gemensam kurs för ERTMS. En central fråga är den gemensamma kravspecifikationen. Men vi diskuterar även mer övergripande frågor.

Ett harmoniskt och interoperabelt införande

Det är Europeiska järnvägsbyrån, ERA, som gett ERTMS Users Group uppdraget. ERA kan liknas vid ett trafikverk för EU och kring det nya signalsystemet samarbetar man även med signalindustrins samarbetsorganisation, UNISIG.

– Ett tiotal ingenjörer från medlemsländerna jobbar med uppdraget på ERTMS kontor i Bryssel. Förnärvarande ingen från Trafikverket. Arbetet är dels finansierat av ländernas medlemsavgifter dels av uppdraget inom ramen för TEN-T-programmet som genomförs åt EU, berättar Christer.

ERTMS Users Group har missionen "to help railways applying ERTMS in a harmonised and interoperable way".

Hur går det?

– Arbetet går bra men man ska ha respekt för att det är omfattande och många parter inblandade. Inom gruppen är tio medlemsländer, däribland Sverige genom Trafikverket, representerade. Utöver det måste vi väga in hänsyn till andra parter och organisationer såsom CER, EIM ERFA och UNISIG.

Kravspecifikationen är själva grunden för ERTMS. Över tid har flera versioner eller releaser tagits fram. Utvecklingen går mot en mer fullständig release. Det är erfarenheter från banor i drift, analyser från systemleverantörer och nya krav från infrastrukturförvaltare som driver utvecklingen.

Olika behov en stor utmaning

Christer Löfving är för närvarande President i ERTMS Users Group. Den rollen roterar mellan medlemmarna i tvåårsperioder. Utöver Christer deltar Jan Byström från Trafikverket i en mer tekniskt inriktad koordineringsgrupp som träffas en gång i månaden. Jan är teknikexpert i det svenska ERTMS-projektet. Dessutom medverkar andra representanter från Trafikverket i flera andra arbetsgrupper.

Vilka är de stora utmaningarna för ERTMS Users Group?

– Vi har olika utformning på våra järnvägsanläggningar mellan länderna och därmed olika behov för hur signalsystemet måste fungera. Alla önskvärda förbättringar och justeringar kommer inte att kunna inarbetas i nästa version av tidsskäl. De gäller att de olika parterna enas i sin prioritering och sen fokuserar på att klara deadline.

Just nu är siktet inställt på kommande 'maintenance release' som ska fastställas i slutet av 2015. Den får troligen beteckningen version 3.5 och man räknar med att den ska få avgörande betydelse för etableringen av ERTMS i Europa. Christer påpekar att gruppen förutom att hålla ihop den tekniska kravspecifikationen även är viktig för övergripande frågor:

– I gruppen sitter representanter för infrastrukturhållare med ansvar för att bygga ut ERTMS på Europas järnvägar. Därför spelar vi en viktig roll inte bara ur teknisk synvinkel utan även som ett forum där infrastrukturhållarna kan hitta gemensamma ståndpunkter även om organisationen inte sysslar med rent politiska frågor. På senare år har en referensgrupp bildats där även järnvägsoperatörer deltar.

Bakgrund

Historiskt har järnvägen varit bunden till landgränser. Alla länder hade egna regler och standarder. Med skillnader såsom olika spårvidd och olika spänning i strömförsörjningen blir det stopp vid gränsen. Man får byta tåg eller lok för att komma vidare. Detta är naturligtvis ett betydande hinder för godstransporter och järnvägstrafik över lag. Detta är också motivet för EU att införa en gemensam standard för järnvägen i Europa. En viktig del i det arbetet är att alla länder får en gemensam standard för signalsystem. Och lösningen stavas ERTMS, European Rail Traffic Management System.

EU:s vision med ERTMS är en gränsöverskridande tågtrafik. I första hand ska prioriterade godskorridorer byggas ut med det nya signalsystemet. I Sverige har vi valt att bygga ut i hela landet, över 10 000 kilometer järnväg. Den gamla signalanläggningen är i delar sliten och i stort behov av modernisering. Skiftet till ERTMS i Sverige kommer därför väl i tiden i också av det skälet.