Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg vid Stockholms central
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Signalsystem på rätt nivå

Enligt en utredning ger radiokommunikation tillräcklig kapacitet för ERTMS, det nya signalsystemet. Detta får konsekvenser för vilken teknik som Trafikverket behöver utveckla. Kostnader i storleksordningen 400 miljoner kronor kan sparas.

ERTMS är ett helt datoriserat signalsystem som bygger på trådlös kommunikation. Tidigare bedömde experter att systemet inte skulle klara av att hantera intensivt trafikerade platser, som exempelvis Stockholm Central. Där skulle krävas fast installerad utrustning med fiber och optiska signaler som komplettering till radiokommunikation. Nu omvärderas den bedömningen. En utredning som genomförts på Trafikverket visar att trådlös teknik ger tillräcklig kapacitet även på större driftplatser.

Fram till 2015 fanns det tre så kallade "nivåer" av ERTMS med i planerna för utbyggnaden i Sverige.

  • Level 1 (L1) – System med optiska signaler tänkt att användas på större stationer i Sverige. Kommunikationen mellan fordon och radioblockcentral sker via baliser – precis som i dagens ATC.
  • Level 2 (L2) – System utan optiska signaler och kommunikationen mellan fordon och radioblockcentralen sker via radio (GSM-R).
  • Level 3 (Regional) – System utan optiska signaler, utan spårledningar och med kommunikation via radio (GSM-R). Från början tänkt att användas på banor med begränsad tågmängd per dygn.

En utredning har nu således visat att Nivå 2, eller L2, har tillräcklig kapacitet för hela den svenska järnvägen. L1 behövs inte och kommer därför inte att utvecklas. En renodling av leveranser görs därmed som sparar pengar på kort och lång sikt. Utredningen, som gjordes i samarbete mellan ERTMS-projektet och IT på Trafikverket, redovisar ca 400 miljoner i minskade utvecklingskostnader och förvaltningskostnader under 20 år. Samtidigt avvaktar projektet med fortsatt utveckling av Nivå 3, eller Regional. Trafikverket tar beslut om Regionalsystemets fortsatta användning under 2020.