Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Framförhållning för test på bana

Driften på Trafikverkets testbana för det nya signalsystemet ERTMS är i gång. Första testerna i full skala gjordes i slutet av 2017. För att få en tid i spår för att testa systemet krävs god framförhållning.

Testbanan för ERTMS ligger mellan Katrineholm och Åby och gör det möjligt att utföra tester av både marksystem och kopplingen mellan mark och ombordsystem. ERTMS-projektet har även tider i spår, möjliga tider för testkörningar, att fördela på tågoperatörer, fordonsägare och leverantörer som bokar tider på banan för att utföra tester. Behoven av tester tas upp i de olika samarbetsfora som Trafikverket driver i nära samarbete med branschen.

Projektet tar fram tiderna i samarbete med Planering på Trafikverket och volymen anpassas efter behoven. 

Vid slutet av 2017 sökte vi för tider 2019. Vi får besked i sommar. Så det gäller att ha framförhållning, säger Andreas Westerberg, projektingenjör på ERTMS-projektet.

Inriktningen för testverksamheten inom ERTMS-projektet är att lösa behovet av tester i labb så långt detta är möjligt. Först när labbtesternas fulla potential är uttömda tar tester på bana vid. Tester i fullskalig miljö behövs framför allt för att täcka in dynamiska förlopp.

Systemleverantören Bombardier är just nu i färd med att ta fram en första version av marksystemet för baseline 3 med planerad driftsättning senare under 2018. Dessa tester är av stor betydelse för leverantörens utvecklingsprojekt.

Ytterligare en testbana tas i drift i augusti 2018 i Mertainen mellan Kiruna och Svappavaara på Malmbanan. Där kommer LKAB att testa ombordutrustning på sina tunga IORE-lok. De kan inte köra på testbanan mellan Katrineholm och Åby på grund av sitt höga axeltryck. Testerna genomförs inför driftsättningen av ERTMS på Malmbanan 2021 och kommer att styras från trafikledningscentralen i Boden.

Våren 2020 driftsätts Haparandabanan, Ådals- och Botniabanan med en ny release på marksystemet, Baseline 3.6. Det är samma marksystem som vi kommer att använda för utrullningen av det nya signalsystemet i stor skala i Sverige.

Smidigare godkännande

När vi uppgraderar en banas system krävs också en uppgradering av fordonsutrustningen, så att den fungerar ihop med utrustningen längs spåren. Bevisbördan för ombordsystemet ligger på fordonsägaren och det är Transportstyrelsen som står för godkännandet. För en serie av fordon med samma typ av utrustning ombord räcker det att få ett fordon godkänt – ett så kallat typgodkännande. Här underlättar en testbana för branschen i den hanteringen.

Branschen är positiv till testbanan. Branschföreningen BTO har drivit frågan i många år. Man har sett ett behov av effektivare tester för systemen innan de tas i drift på pilotbanorna. Därför är det glädjande för alla parter att vi nu har en testbana på plats, säger projektledare Peter Assor.

Faktum är att även Trafikverket har egna fordon och därför också är fordonsägare. Fjorton Rc6-lok ska uppgradera sin ombordutrustning till Baseline 3. Som fordonsägare agerar Trafikverket "renodlad beställare".

Kryss i matrisen

Vi har beställt en uppgradering av vår leverantör. Det går till så att vi lämnar in vårt fordon, som när man lämnar in en bil på verkstad. Och precis som när man hämtar ut sin bil förväntar vi oss att allt ska fungera som det ska. Men vi följer också arbetet och får löpande uppdateringar, säger Frederik Laudon, senior advisor på ERTMS-projektet.

Leverantören har tagit fram testfall som sätter fordonets system på prov i en rad olika driftsituationer. Klarar fordonet alla dessa är chansen god att efter avslutad provdrift få "kryss i matrisen", vilket betyder att systemet är godkänt mot ett specificerat marksystem.

Vårt Rc6-lok körde tre nätter kring påsk på testbanan K-Åby med det nya Baseline 3-systemet installerat. Det har varit nyttiga tester med bra och förväntat utfall, säger Frederik Laudon.

Bakgrund

Sedan sommaren 2015 har arbete pågått för att ta fram koncept, bygga och slutligen driftsätta den testbana som ERTMS-projektet sett ett stort behov av för att kunna genomföra den stundande utrullningen som har sin början på Malmbanan mellan Luleå och Riksgränsen. Testbanan går mellan Katrineholm och Åby där driftplatserna Strångsjö och Simonstorp ingår. Banan driftsattes för första gången under slutet av 2017 då med Bombardier som leverantör. Den andra leverantören, Ansaldo driftsätter sitt system under 2018. Trafikverket har projekterat och byggt samt förvaltar testbanan.

Designen bygger på ett lyssnade system där ordinarie signalsystem (ATC, system H) alltid står för säkerheten. Vid drift kopplas ERTMS in parallellt med system H och tester med fordon kan genomföras med bibehållen säkerhet. Testtrafiken går på uppspår nattetid mellan 00:00 och 5:30 i tvåveckors-perioder. Däremellan görs uppehåll med en till två månader.