Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg vid plankorsning på Ådalsbanan vid Timrå

Norrtåg på Ådalsbanan vid Timrå. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Goda resultat för ERTMS i årsrapport

Resultaten från driftuppföljningen av Trafikverkets nya signalsystem, ERTMS, är fortsatt mycket positiva. Liksom tidigare år levererar det nya systemet betydligt bättre resultat än det gamla systemet, ATC och avståndet ökar.

Trafikverket följer systematiskt upp driften på ERTMS-banor, det vill säga Ådals- och Botniabanan, Haparandabanan samt Västerdalsbanan. Med data från olika källor analyseras tillförlitligheten hos signalsystemet. Resultatet jämförs med data från banor utrustade med det gamla signalsystemet ATC.

Mindre förseningar med ERTMS

Projektet mäter dels förseningsminuter per körda tågkilometer, dels antal fel per bankilometer. Så långt det är möjligt görs jämförelsen mellan i övrigt likvärdiga banor avseende trafikmängd, konfiguration och skick med flera faktorer som spelar in.

"Det nya signalsystemet ger en tredjedel så många förseningsminuter som det gamla systemet, per körda bankilometer. Antal fel per byggd bansträcka är en fjärdedel så många fel som ATC", säger Amparo Morant, ansvarig för driftuppföljningen på ERTMS-projektet.

Åskskydd ses över

Syftet med driftuppföljningen är att kontinuerligt kunna styra utvecklingen av systemet. Förbättringsområden ringas in, förslag tas fram, beslutas och implementeras.

"Vid nästa mättillfälle ges ett kvitto på om vi är på rätt väg med de åtgärder vi vidtagit för att förbättra systemet ytterligare. I denna omgång har vi bland annat initierat ett arbete för förbättring av åskskydd på signalsystemets ytteranläggning", säger Amparo Morant.