Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Teknisk information till operatörer om ERTMS

Trafikverket uppgraderar och kopplar in ERTMS på ett antal järnvägssträckor under de närmaste åren. För att kunna trafikera dessa sträckor måste operatörer se till att fordonens ombordutrustning har genomgått godkänd integration med banans marksystem.

De bansträckor som närmast omfattas är Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan samt järnvägssträckan Riksgränsen – Luleå. Därefter följer Södra stambanan.

Uppgradering av ERTMS på Botniabanan, Ådalsbanan och Haparandabanan

Som en del i den modernisering och utveckling av svenska järnvägen pågår en utveckling av signalsystemet ERTMS. Trafikverket håller därför på att utföra en större uppgradering av ERTMS från uppsättning BL2.3.0d till BL3.6.

Trafikverket har inriktningen att använda BL3.6 som standard för uppgraderingen av ERTMS på svenska järnvägen.

Uppgraderingen av Botniabanans, Ådalsbanans och Haparandabanans marksystem, till en version som motsvarar BL3.6, kommer att äga rum i mars 2020.

Första inkopplingen av ERTMS på järnvägssträckan Riksgränsen – Luleå utförs med en version som motsvarar BL3.6 och kommer att äga rum i augusti 2021.

BL2.3.0d

Specifikationsuppsättning nr 1

ETCS basversion 2 och GSM-R basversion 1

BL3.4

Specifikationsuppsättning nr 2

ETCS basversion 3 underhållsutgåva 1 och GSM-R basversion 1

BL3.6

Specifikationsuppsättning nr 3

ETCS basversion 3 utgåva 2 och GSM-R basversion 1

ERTMS specifikationsuppsättningar enligt TSD Trafikstyrning och signalering 2016/919

För mer detaljerad information om tider för inkoppling av respektive driftplats, vänligen se prognos för ERTMS-införande på driftplatser, se länk nedan

Inkoppling till BL3.6 medför en påverkan på dem som trafikerar berörd sträcka

Trafikering av banor med ERTMS ställer krav på att installerat ombordsystem har genomgått godkänd integration med banans marksystem. För att trafikera dessa sträckor, efter uppgradering och inkoppling till BL3.6, är det därför nödvändigt att installerat ombordsystem uppfyller minst BL3.4.

Ombordsystem som uppfyller BL3.4 eller högre kan generellt användas för att trafikera banor där marksystem som motsvarar BL2.3.0d finns installerat.

Trafikverket rekommenderar framöver att operatörer installerar ombordsystem som uppfyller BL3.6, vilket möjliggör GPRS och Online KMC, eftersom detta på sikt kommer att krävas för att trafikera den svenska järnvägen. Det rekommenderas att fordonets ombordsystem uppfyller BL3.6 senast 2023 i samband med att Trafikverket påbörjar första inkopplingen av ERTMS på Södra Stambanan.

De formella kraven för trafikering på Botniabanan, Ådalsbanan och Haparandabanan vid 2020 kommer att framgå i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) för 2020. De formella kraven för trafikering av järnvägssträckan Riksgränsen – Luleå vid 2021 kommer att framgå i JNB 2021.

Trafikverket har även gått ut med denna information till operatörer i ett informationsbrev via mejl.