Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre herrar med spade i grushög: Trafikverket ERTMS Projektledare Utrullning Stefan Scherp, Trafikverket ERTMS Funktionsledare Entreprenad Johan Olsson,

Från vänster: Trafikverket ERTMS projektledare utrullning Stefan Scherp, Trafikverket ERTMS funktionsledare entreprenad Johan Olsson, Omexoms platschef Fredrik Axelsson. Foto: Daniel Olausson/Follow The Light

Byggstart för nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan

Signalanläggningen på Malmbanan mellan Riksgränsen och Boden moderniseras och byts ut för knappt tre miljarder. Torsdagen den 4 juli började arbetena i närheten av Gällivare.

– Det här är ett viktigt steg mot driftsättningen som planeras år 2022, säger programchef Anders Åkeson.

Byte behövs

På Malmbanan är huvuddelen av signalanläggningen över 50 år. Många signalställverk som har eller är på väg att passera sin tekniska livslängd finns där. Idag har ca 20 procent av signalställverken på Malmbanan passerat sin tekniska livslängd. När vi driftsätter mellan 2022 och 2023 har ca 40 procent av ställverken passerat sin tekniska livslängd.

– Signalanläggningen kan inte vänta, säger Anders Åkeson. Den här reinvesteringen behöver göras nu.

Nu har arbetena inletts hos entreprenören Omexom, tidigare Eitech. Arbetet samordnas med andra Trafikverksprojekt, för att hålla nere störningarna. Två tredjedelar av LKAB:s malmtransporter från Kiruna går norrut till Narvik, och en tredjedel går söderut till Luleå. Den minst störningskänsliga delen på Malmbanan är sträckan Gällivare–Råtsi i mitten. Det är där vi börjar.

Förbättrar styrning, kapacitet och underhåll

När vi digitaliserar anläggningen minskar vi antalet ställverk på Malmbanan från 50 till 7. De nya digitala ställverken kan styra större områden. Vi får en anläggning som är enklare att övervaka, där det förebyggande underhållet underlättas.

Vi standardiserar också anläggningen och byter från fem generationer av ställverk till några få generationer. Antalet reservdelar blir färre och ställverken blir enklare att underhålla av behörig personal.

Med bytet av signalställverk får vi möjlighet att bygga in fler funktioner i anläggningen, som till exempel längre mötesspår. Ett antal sådana projekt är planerade av Trafikverket. När de är på plats ökar kapaciteten.

Redan i maj startade förberedande arbeten inför att gräva ner ny optokabel.

En väl avvägd investering

ERTMS-programmet utvecklar ett nytt tågskyddssystem och rustar upp signalanläggningen, där ställverken är viktiga komponenter. Tio procent av projektets beräknade kostnader berör utvecklingen av signalsystemet. De resterande 90 procenten är en reinvestering i signalanläggningen, som behöver göras oavsett vilket tågskyddsystem som används. Ett utbyte av signalanläggningen i två steg, först till ett med ett moderniserat ATC för att sedan uppgraderas till ERTMS, beräknas kosta 40 procent mer, och har därför valts bort.