Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Iorelok drar malmtåg på Malmbanan.

Driftsättningen av ERTMS Riksgränsen-Luleå flyttas fram

Efter samråd med tågoperatörer flyttar Trafikverket fram driftsättningen av det nya signalsystemet ERTMS på valda delar av sträckan Riksgränsen och Luleå.

– Vi gör det här för att minimera risker och kostnader för tågoperatörer, säger Anders Åkeson, projektchef för ERTMS.
Beslutet innebär att ERTMS tas i bruk 2022 i stället för 2021 på första delsträckan av Riksgränsen-Luleå. Slutdatum på sträckan är fortfarande 2023.
På sträckan Luleå-Boden tas ERTMS i drift 2026 istället för 2023, och samordnas med arbetet med stambanan genom övre Norrland. På så sätt behöver inte Norrtåg och övriga tågoperatörer, som trafikerar både Boden-Luleå och stambanan genom övre Norrland att installera ERTMS på sin ombordutrustning förrän senare. Det innebär att ett antal tåg hinner passera sin tekniska livslängd och kan fasas ut, och ERTMS kan installeras på nyare tåg.
ERTMS-systemet utvecklas på testbanor. Erfarenhetsdrift sker sedan på ett antal pilotbanor med ordinarie tågtrafik. Uppgraderingen av mjukvaran Baseline 3.6 skjuts fram från vecka 17 till vecka 45 år 2020 på pilotbanorna Botniabanan och Ådalsbanan. Det sker för att säkerställa att tågoperatörerna har förutsättningar att uppgradera sina system ombord på tågen.

Byggstart som planerat

Byggstarten av ERTMS på Malmbanan, järnvägen mellan Riksgränsen och Boden påverkas inte, utan sker som planerat i år. Planen för införandet av ERTMS på nationell nivå ligger också fast.
ERTMS-projektet består av två delar. En tiondel av budgeten omfattar utvecklingen av ett nytt tågskyddssystem ERTMS. Nio tiondelar berör byte av en gammal och uttjänt signalanläggning, där signalställverken är viktiga komponenter.

Signalanläggningen 50 år

På Malmbanan är huvuddelen av signalanläggningen över 50 år. Idag har cirka 20 procent av signalställverken på Malmbanan passerat sin tekniska livslängd. När vi driftsätter mellan 2022 och 2023 har cirka 40 procent av ställverken gjort detta.
När anläggningen digitaliseras minskas antalet ställverk från 50 till 7. De nya digitala ställverken kan styra större områden. Anläggning blir enklare att övervaka, och det förebyggande underhållet underlättas. När anläggningen standardiseras byts fem generationer ut mot en. Antalet reservdelar blir färre och ställverken blir enklare att underhålla av behörig personal. Fler tåg kommer att gå i tid.