Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Råd till dig som ska installera ERTMS-ombordsystem

Trafikverket ger följande råd till dig som ska installera ERTMS-ombordsystem på ditt fordon.

Val av ERTMS-version

EU har godkänt två versioner av ERTMS, BL2 (version 2.3.0d) och BL3.

Ombordsystem enligt BL3 är under utveckling. Trafikverkets rekommendation är därför att installera enligt 2.3.0d och samtidigt avtala om en option på uppgradering till BL3 eller tydligt definiera att en sådan uppgradering ingår i avtalet.

Trafikverkets rekommendation är också att installera ombordsystem enligt BL3 så snart sådana finns att tillgå på marknaden. Det finns flera skäl till detta.

EU rekommenderar att framtida ombordinstallationer bör följa BL3 och kommer att koppla möjligheterna till att få EU-bidrag till att man valt BL3-system. Danmark och Norge kommer att bygga sina markanläggningar enligt BL3 vilket innebär att fordon som skall trafikera dessa länder måste vara utrustade med ombordsystem enligt BL3.

Validering av ombordsystem

När nya eller förändrade ombordsystem introduceras på svensk järnväg måste ombordsystemet valideras mot marksystemet. Detta görs i en sekvens där tester i labb har stor betydelse. Läs mer om Trafikverkets stöd i denna process.

Vägledning gällande kostnads- och ansvarsfördelning vid validering av ETCS ombord (pdf-fil, 178 kB, öppnas i nytt fönster)

STM

ERTMS införs i det svenska järnvägsnätet under en 20-årsperiod. Det blir en successiv infasning där det kommer att finnas övergångar från ERTMS-sträckor till ATC2-sträckor och vice versa. Fordon som berörs av dessa övergångar måste därför vara utrustade med en STM för ATC2 kopplad till ERTMS-ombordsystemet.

Krav på leverantören vid beställning av ombordsystem

Det räcker att ombordsystemet uppfyller specifikationerna BL2 version 2.3.0d eller BL3 för att bli godkända av Transportstyrelsen för trafik i Sverige. Detta skall inte blandas ihop med att Trafikverket ställt extra krav i EOS-projektet på exempelvis så kallade Nordic functions.

Extra krav är ofta dyra och ökar risken för förseningar. Trafikverkets rekommendation är att använda standardkraven. Tillägg som dock kan övervägas är ett förbättrat skydd mot störningar från publika telefonnät som 3G/4G/LTE då störningsbilden kommer att försämras framöver. Krav på införandet av ERA-DMI kan också vara värt att överväga redan i system enligt 2.3.0d. Denna funktion är obligatoriskt för BL3-system.

Trafikverket rekommenderar att köparen avtalar med leverantören om kompatibilitetstestning av ombordsystemet. Tillsvidare så måste varje version av ombordsystem testas mot respektive ERTMS-anläggning som det ska trafikera. Det behöver inte ske för varje utrustat fordon utan görs en gång för varje version av ombordsystem. Se sidorna:

Krav på fordon som ska trafikera en ERTMS-bana

Respektive köpare måste även ställa relevanta krav på underhåll av system utifrån sina förutsättningar.

Exempel på frågor att reda ut:

  • Hur och av vem felavhjälpning ska göras
  • Hur reservdelsförsörjning ska tillgodoses både inom och utom garanti
  • Garantivillkor
  • Tillgång till support via telefon och/eller på plats
  • Hur mjukvarurättningar respektive dito-uppgraderingar ska hanteras

Möjlighet finns att avropa ombordsystem på Trafikverkets ramavtal, se sidan Trafikverkets ramavtal.

Trafikverkets ramavtal