Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Persontåg på Botniabanan.

Botniabanan är en av Trafikverkets fyra anläggningar med ERTMS. Foto: Bertil Bernhardsson

Anläggningar med ERTMS

Trafikverket har fyra anläggningar som är driftsatta med ERTMS. Förutom dessa pilotbanor finns också två testbanor, Katrineholm-Åby och Mertainen, där man kan testa hur ERTMS fungerar i en verklig miljö, utan att påverka den ordinarie tågtrafiken.

Testbanorna är ett steg framåt i arbetet med att införa det nya signalsystemet ERTMS på den svenska järnvägen. Genom att upprätthålla en god relation och samverkan med interna och externa intressenter bidrar vi till ett effektivt och värdefullt nyttjande av de anläggningar som är driftsatta med ERTMS – våra fyra pilotbanor. Några av våra intressenter är mark- och ombordleverantörer för ETCS, järnvägsoperatörer, samarbetspartner, Trafikverket i stort och andra infrastrukturförvaltare. 

Säkerställa ombordsystem

Testkampanjer planeras och genomförs för att säkerhetsställa att olika ombordsystem fungerar ihop med marksystemen. Testerna hjälper till att vidareutveckla marksystemen, genom att testa gränssnitten (RBC–RBC, ställverk–ställverk, ATC–ERTMS), dynamiska förlopp och GPRS i en annan miljö.
Efter att testerna genomförts på testbanan och systemet erhållit systemgodkännande, installeras det på pilotbanorna.

Den första pilotbanan i Sverige med ERTMS var Botniabanan, 2010, och sedan dess har det blivit några till. Nedan finns information om vilka versioner av marksystem som anläggningarna har och vägledning kring integration mellan ombord- och marksystem. Uppgifter om testbanorna finns på undersidor.

Mer uppgifter i JNB och hos Transportstyrelsen

I järnvägsnätsbeskrivningen (JNB), kapitel 3, finns uppgifter om tillgänglig infrastruktur. Kapitel 3.2.2 listar de större förändringarna i infrastrukturen, medan karttjänsten innehåller mer geografiska detaljer.
Information om vilka mark- och ombordsystem som genomgått godkänd integration presenteras på Transportstyrelsens webbplats

Pilotbanor – anläggningar som är driftsatta med ERTMS
 Anläggning  Version  
 Ådalsbanan: (Sundsvall)–Västeraspby   M95, SR 7.3  
 Botniabanan: Västeraspby–Gimonäs   M95, SR 7.3  
 Västerdalsbanan: Repbäcken–Rågsveden–(Malung)   Regional, SR 7.1  
 Haparandabanan: Buddbyn–Haparanda   M11, v 4