Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Korridor B

Den svenska delen av Korridor B går mellan Stockholm och Malmö, via Hallsberg och Norrköping.

Korridor B i Sverige omfattar följande linjer:

  • Västra Stambanan, Älvsjö – Hallsberg
  • Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg – Mjölby
  • Södra Stambanan, Katrineholm – Malmö
  • Järnvägssystemet Malmö

De här linjerna kommer att delas in i etapper som successivt kommer att byggas om för ERTMS. Större bangårdsombyggnader ingår inte i projektet. Koordinering med andra projekt kommer att ske. Införandet av ERTMS på Södra Stambanan planeras att ske 2023-2027.

Vad händer i nuläget?

Just nu pågår Systemhandlingsprojektering för fullt för sträckan Mjölby-Lund. Denna del av Korridor B är uppdelad på två projekteringsuppdrag, Uppdrag Söder och Uppdrag Norr, vilka utförs parallellt av SYSTRA Dalco Elteknik och Sweco Rail AB i samverkan tillsammans med Trafikverket. I de respektive projekteringsuppdragen ingår att projektera merparten av de handlingar som kommer att ligga till grund för upphandling av totalentreprenad systemleverantör signal och för upphandling av totalentreprenad ytteranläggning.

  • Uppdrag Norr är sträckan: Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd (projekteras av Sweco)
  • Uppdrag Söder är sträckan: (Grevaryd)-Alvesta-Hässleholm-Eslöv-Tornhill (projekteras av SYSTRA)

Projekteringsuppdragen är bland de första uppdragen för storskalig projektering av ERTMS. Fördelen med att driva projekteringsuppdragen parallellt är att ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och korsvis granskning mellan konsultuppdragen sker. Syftet är att hitta väl genomarbetade och kostnadseffektiva tekniska lösningar samt skapa ett standardiserat projekteringsförfarande. Arbetssättet bygger på ett kontinuerligt lärande i projekteringen.

I takt med att uppdragen fortskrider kommer relevanta delar kontinuerligt inarbetas i "Handbok i anläggningsutformning ERTMS" av båda projekteringsuppdragen. Handboken kommer då att fortlöpande uppdateras som en del i projekteringsarbetet för detta projekt.

SYSTRA och Sweco kommer att vara klar med sina respektive projekteringar till den sista november 2017.