Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nya basstationer i Sverige

Utmed järnvägarna i Sverige finns det idag cirka 1 350 mobilsiter. Av dessa har de senaste åren 150 stycken tillkommit i södra Sverige. Under 2018 bygger Trafikverket ytterligare 27 siter på Malmbanan. Arbetet sker inom ramen för ERTMS-projektet.

Syftet med utbyggnaden av basstationer är att förtäta befintligt GSMR-nät på stambanorna och öka redundansen för den luftburna kommunikationen till järnvägens signalsystem. Vi byggde klart nya siter på Västra stambanan och Ostkustbanan under 2017. Nu återstår Malmbanan.

Varje mobilsite består av en radiomast, teknikhus och en eller flera antenner med sändar- och mottagarutrustning. Masten byggs så låg som möjligt, helst inte högre än 18 meter över marknivå. Då störs inte topografin men vi bygger tillräckligt högt för att säkerställa kommunikationen mellan tåg och driftledningscentral. Radiomasterna kommer att förses med riktade antenner istället för tidigare rundstrålande. I och med detta koncentreras kommunikationen till järnvägen.

Strålning och riktade antenner

De nordiska ländernas strålskyddsmyndigheter har tillsammans värderat basstationernas hälsorisker, där de vetenskapliga undersökningarna inte visat på några, så länge rekommenderade gränsvärden från internationella strålningskommissionen för icke joniserande strålning (ICNIRP) inte överskrids.