Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu skapar vi en digital byggsektor i världsklass

Trafikverket representerar Sverige i den nybildade "EU BIM Task Group". Gruppen har till uppgift att samla de olika projekt inom EU som använder BIM (byggnadsinformationsmodellering) för att utveckla Europas byggsektor.

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är framtidens arbetssätt inom bygg- och anläggningssektorn.

Europa har idag den största andelen nationella BIM-program initierade på regeringsnivå. Finland och Norge var först ut med att definiera standarder för BIM, Storbritannien och Nederländerna går före med nationella upphandlingspolicys, Frankrike, Tyskland och Spanien har gemensamma initiativ på regeringsnivå.

Den nyligen bildade "EU BIM Task Group" (samfinansierad av EU-kommissionen) syftar till att samla dessa nationella initiativ i ett gemensamt och enat europeiskt förhållningssätt för att utveckla en digital byggsektor i världsklass. Trafikverket representerar Sverige i denna "EU BIM Task Group".

Fjorton länder representerade

Den 19 januari hölls det första officiella mötet med styrgruppskommittén i Bryssel. Gruppen består idag av fjorton Europeiska medlemsländer med representanter från offentliga beställare, offentliga byggnads- och infrastrukturägare och beslutsfattare från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

EU-kommissionen har nu beslutat att finansiera "EU BIM Task Group" i två år framåt. Finansieringen ska användas till att driva ett gemensamt Europeiskt nätverk för BIM-frågan.

Gruppen skapar vilja till fortsatt utveckling

Styrelseordförande för "EU BIM Task Group", Adam Matthews, som också ingår i " UK BIM Task Group", tillsatt av Storbritanniens regering konstaterar:

– Genom bildandet av, och arbetet inom "EU BIM Task Group" är vi övertygade om att vi kommer att skapa en vilja inom offentliga sektorn i Europa att leda utvecklingen av BIM och därmed också långsiktigt skapa en öppen, digital och konkurrenskraftig byggsektor i världsklass.

Ingemar Lewén som leder arbetet med införande av BIM i Trafikverket i Sakområde BIM är nöjd.

– Jag är glad att det finns en samsyn kring BIM i Europa säger han.

För mer information, kontakta Ingemar Lewén, Sakområdesansvarig BIM i Trafikverket. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss.