Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lär dig mer om ITS

Hur bygger vi vägar och trafiksystem som ger god framkomlighet? Hur utformar vi trafiksystemen för att minimera miljöeffekterna? Och hur kan vi skapa en trygg trafikmiljö vid skolan?

ITS en resurs i samhällsplaneringen

ITS är en viktig resurs i samhällsplaneringen för att skapa effektiva, säkra och miljöanpassade vägar som möjligt. Kommuner och regioner kan med hjälp av ITS också skapa system för att effektivisera verksamheten.

Lokala ITS

ITS-lösningar är en viktig del av vår vardag. På lokal nivå kan det handla om allt från system för parkeringsstyrning till hastighetsanpassning vid skolor och andra utsatta platser i anslutning till vägarna.

Genom att använda lokala ITS-lösningar kan samhället spara stora resurser. ITS-lösningar kan förkorta resvägar och därmed minska tidsåtgång och bränsleförbrukning – samtidigt som miljön sparas.

Dessutom är ITS ett viktigt redskap för att förebygga olyckor. Exempel på lokala ITS-system som ökar trafiksäkerheten är fiberinstallationer som höjer uppmärksamheten vid övergångsställen och varningssystem för bilister som ska svänga höger över ett cykelstråk.

Sprider kunskap och information

Trafikverket har hög kunskap och kompetens inom ITS-området. En kunskap som kan användas även andra aktörer, exempelvis för att utforma lokala ITS-system. För att sprida kunskap inom olika kompetensområden arrangerar vi speciella utbildningar för företag, kommuner, regioner och andra aktörer inom trafikområdet. Vi bidrar därmed till att sprida kunskap om ITS lokalt, regionalt och nationellt.