Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Leda och styra trafiken

Hur får vi storstadstrafiken att rulla även i rusningstid? Hur kan vi styra trafiken så att bullerstörningarna minskar för bostäderna i ett visst område? Och hur kan vi göra det lättare för yrkestrafiken att komma fram i tid?

ITS – ett verktyg för trafikstyrning

ITS-lösningar är viktiga verktyg för trafikledning och styrning i vägsystemet. Skräddarsydda och anpassade IT-system bidrar till att öka framkomligheten och förbättra säkerheten på vägarna, samtidigt som trafikens miljöpåverkan kan minskas genom jämnare flöden.

Många användningsområden

I dag finns en rad olika system för ledning och styrning i trafiken. Från lokala system för kövarning och hastighetsövervakning till mer komplexa och sammankopplade system för restidsberäkning och trafikstyrning.

Trafikstyrning används i Sverige för prioritering (exempelvis inom kollektivtrafiken), köbalansering, lokala åtgärder och områdesstyrning. Via ruttanalayser kan också effekter av åtgärder i vägnätet beräknas och användas för planering av nya insatser.

Lokala och sammankopplade system

I storstadsområdena finns mer komplexa lednings- och styrsystem. Genom dem kan information från mätplatser, vägrapportörer och andra källor användas för att öka framkomligheten på särskilt utsatta trafikleder, där även en liten störning kan få stora effekter under lång tid. Information kan då gå ut via meddelandeskyltar, radio, Internet, mobil eller GPS.

På det övriga statliga vägnätet utanför storstäderna används ofta mer lokala ITS-lösningar, som trafiksäkerhetskameror, varningssystem vid övergångsställen eller variabla hastighetsskyltar.

Tjänstebaserad ITS

Med tillgång till tillförlitlig och tillgänglig trafikinformation öppnas också möjligheter att utveckla kommersiella tjänster som underlättar resor och transporter.

Trafikverket har en uttalad ambition att tillhandahålla kvalitetssäkrad trafikinformation i ett standardiserat format (Datex 2). Redan i dag används denna information i en rad olika kanaler som GPS, mobiler, på Internet och i webbaserad radio.Genom att erbjuda tillgänglig och tillförlitlig trafikinformation vill vi bidra till att fler arbetar med att utveckla IT-baserade trafikinformationstjänster.

Exempel på områden

Trafikverket arbetar med trafikstyrning inom många olika områden. Några exempel är:

  • Trafiksignaler
  • Kövarningssystem
  • Motorway Control System (MCS)
  • System för trafik-, väder- och väglagstyrd trafik
  • System för styrning av transporter med farligt gods eller transporter som kräver särskilda dispenser
  • Skalbara system för trafikstyrning
  • Kommunikationsteknik för trafikstyrning
  • System för variabel hastighet

Med dessa system kan trafiken styras lokalt på plats, men också påverkas dynamiskt, exempelvis så att viss trafik styrs till en viss plats vid en viss tidpunkt.