Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur identifieras ett problem i trafiken?

När en åtgärd i trafiken ska planeras initieras processen genom identifieringen av ett problem. Genom kontaktcenter och kontakter med allmänheten kan synpunkter om svåra trafikförhållanden eller farliga vägar eller andra problem komma fram.

Det kan också vara återkommande tillbud eller olyckor på en väg eller gata. Det kan vara skolor som hör av sig om svårigheter för barnen att ta sig till skolan. Det kan också vara politiska beslut eller initiativ eller policybestämmelser som gör att ett problem måste lösas.

Ofta följs en problembeskrivning av förslag till lösning. Dock är ofta den föreslagna lösningen färgad av den som beskriver problemet och utgår från dennes behov. I denna fas ska en objektiv analys av problemet eftersträvas.

  • Hur ser problemet ut? Vad karakteriserar problemet: framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö, transportkvalitet, trygghet?
  • Vem berörs av problemet? Är det bilister; kollektivresenärer; oskyddade trafikanter eller lokala intressenter?
  • Var och när uppstår problemet? Data och statistik.
  • Vilka konsekvenser har problemet för olika trafikantgrupper; lokalmiljö, samhälle?
  • Vad kan tänkas orsaka problemet?

Problemet belyses från olika håll genom att dessa frågor besvaras. Resultatet av en probleminventering blir en skriftlig framställning av hur problemet gestaltas med ett möjligt orsakssammanhang.

Resultatet av en probleminventering blir en skriftlig framställning av hur problemet gestaltas med ett möjligt orsakssammanhang.

Planeringsprocessen