Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund - vad är ITS?

Med Intelligenta transportsystem (ITS) menas tillämpningar som i någon form använder informations- eller kommunikationssystem för att skapa en dynamisk funktion i ett trafik- eller transportsystem.

Införandet av ITS-åtgärder liknar på många sätt etablerandet av andra trafikala åtgärder. Särskild fokus bör dock läggas på helhetsperspektivet, där hela livscykeln från planering, genomförande och drift till utvärdering genomsyrar processen.

Fyrstegsprincipen

  1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och valet av transportsätt.
  2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät eller fordon.
  3. Åtgärder som omfattar vägförbättringar och mindre ombyggnader.
  4. Åtgärder som omfattar nyinvesteringar och större ombyggnader.