Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ITS i ett livscykelperspektiv

Vid genomförande av ITS-åtgärder är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv där alla faktorer som bidrar till ett lyckad införande vägs in redan från början. Det är viktigt att planera för alla delar av genomförandet redan i projektets inledande fas.

Tekniska system betraktas ofta i ett livscykelperspektiv, vilket illustreras i följande modell.

Livscykelmodell för genomförande av ITS.

När ett behov har identifierats väljs den åtgärd som ger mest effekt för pengarna. För att göra en kostnadsbedömning måste alla delar av införandet av ITS-åtgärden räknas med, det vill säga investeringen i systemet, liksom implementering, drift och underhåll samt utvärdering.

När rätt åtgärd har valts implementeras ITS-systemet. Implementeringsfasen pågår som regel fram till dess att systemet är satt i drift.

Efter implementeringen följer förvaltningsperioden. En god förvaltning och bra rutiner för drift och underhåll är ofta kritiska för att ITS-åtgarden blir lyckad och får önskad effekt.

En tid efter att systemet satts i drift inträder utvärderingsfasen . För att säkerställa att ITS-åtgärden har önskad effekt och ger nytta för investeringarna måste systemet och effekterna utvärderas. Om systemet inte fungerar och/eller ger den effekt som önskas kanske åtgärden ska tas bort och pengarna användas på ett bättre sätt.

Kritiska framgångsfaktorer för bra ITS