Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informera och varna trafikant

Trafikavveckling, säkerhet och den upplevda stressnivån hos den enskilda trafikanten är beroende av tillgängligheten till rätt information vid rätt tillfälle.

Genom att tillhandahålla rätt information vid rätt tillfälle till den enskilda trafikanten kan förbättrad trafikavveckling och säkerhet erhållas. Även den upplevda stressnivån kan minska.

Restidsinformation på variabla meddelandeskyltar är exempel på en informerande ITS-åtgärd. Med ett sådant system kan exempelvis pendlare få en uppskattning om tidsåtgång för resa till jobbet.

ITS-åtgärder
Åtgärd Trafiksäkerhet Miljö Framkomlighet, Tillgänglighet och Trygghet
Kövarning °°° °° °°
Vädervarning °°   °°
Operatörsstyrd trafikinformation °° ° °°
Restidsinformation °   °°
Information om tillfällig omledning/vägarbete °°   °°
Hastighetspåminnande information °°   °°
Varning för gång/cykel °°°   °°°
Varning för spökförare °°°   °
Dynamisk parkeringsinformation ° ° °°
Pendelparkering med information   ° °°
Realtidsinformation om kollektivtrafik °   °°°